Geografisch thema

Dorpsplein

ID: 15198   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15198

Beschrijving

Dorpsplein volgens kadastergegevens in 1904 afgelijnd als onderdeel van het "Nieuw Kwartier", een urbanisatieproject aangevat in 1902 waarbij een nieuwe woonwijk aangelegd werd ten zuidwesten van de oude dorpskerk van Baasrode met als kern de "Groote Plaats".

Dit ruim opgevat plein ligt tussen de Kloosterstraat ten westen en de Scheepswerfstraat ten oosten, met twee lange pleinwanden (ten noorden en ten zuiden). In de lengte in de as liggend van de Palingbotterstraat en de Scheepswerfstraat. De afgeronde oostkant van het plein is ingeschreven in een onderbroken stompe hoek met twee schuine korte pleinwanden door het hoekig verloop van de Scheepswerfstraat. Omgeven door diverse burgerhuizen variërend in grootte en nokhoogte, opgericht vanaf 1905. Bij de aanleg van het plein werd plaats voorzien om een nieuwe parochiekerk in te planten. Een schenking in 1910 gaf de impuls aan de kerkfabriek om te starten met de uitwerking van concrete plannen voor afbraak van de te klein geworden oude kerk en opbouw van een nieuwe.

Bouwmeester J. Goethals maakte het lastenboek en ontwerpplannen op, doch door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd de realisatie uitgesteld en later afgevoerd.

 • DE MAEYER S., 850 jaar St.-Ursmarusparochie Baasrode, Deel III, Een gedeeltelijke doorlichting van het parochiearchief ca 1800-ca 1920, 1998, p. 8-9.
 • GIJSEN J. - SEGERS Y., Blik op Baasrode. Een eeuw dorpsgeschiedenis in woord en beeld 1850-1950, Nieuwkerken-Waas, 1997, p. 5, 73.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café Pompierken en dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Is deel van
  Baasrode