Geografisch thema

Bogaerdstraat

ID
15231
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15231

Beschrijving

Smalle straat in het stadscentrum ten zuiden van de Oude Dender en lopende van de Werf - Papiermolenstraat naar de Dijkstraat.

Grondgebied wellicht bij de tweede stadsuitbreiding in de loop van de 10de of de 11de eeuw, bij de stad gevoegd. Tracé en historische straatnaam minstens opklimmend tot de 14de eeuw, zoals afgebeeld op het grondplan van Dendermonde van 1375 gereproduceerd door Alph. de Vlaminck (1866). Straat van oudsher in het verlengde van de Bogaerdbrug gelegen, die naar het belangrijke veer over de Schelde leidde als toegang tot het Land van Waas. Aanvankelijk een houten ophaalbrug die bij de demping van het oostelijke gedeelte van de Oude Dender vervangen werd door een vaste constructie. Bij de geplande heropening van het gedempte rivierdeel in de komende jaren, is een nieuwe brug door de NV Waterwegen en Zeekanaal voorzien.

Ter hoogte van de gewezen Bogaerdbrug werd in 1997 een bronzen standbeeld "Dansende Kinderen" van Jos. De Decker als hulde aan de kunstenaar geplaatst.

Op plan uitgegeven door A. Sanderus van circa 1640, werd de Bogaerdstraat afgebeeld als een bebouwde straat met het klooster van de paters augustijnen aan de oostzijde. Rond de jaren 1628 vestigden deze zich op het voormalige eigendom van de familie de Brequigny, gekend als "den grooten Lombaert" en verwierven ze de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Dijkpoortkapel als hun kerk.

Op de Poppkaart van circa 1860, staat de straat omschreven als de "Rue des Bogaerds" met lokalisatie van de 18de-eeuwse kloosterkapel en gemeentelijke lagere school op de straathoek met de Dijkstraat. Deze kosteloze stadsschool was in 1828 heringericht in een gedeelte van het tijdens de Franse Revolutie afgeschafte Augustijnenklooster als een officiële voortzetting van de in 1775 opgerichte school voor armen. Sinds het tweede kwart van de 19de eeuw ook gekend als de "Aria" verwijzend naar de Latijnse benaming van de binnenkoer van een college waar studenten samen kwamen (lato area). Na de verwoesting van de school tijdens de Eerste Wereldoorlog werd een nieuwe stadslagere jongensschool in 1922-1923 opgericht aan de Begijnhoflaan nummer 1. De gemeentelijke meisjesschool werd heropgebouwd in de Bogaerdstraat en bleef bestaan tot 1962. Deze schoolgebouwen zijn inmiddels vervangen door een nieuw complex van de Christelijke Mutualiteiten.

Op de site van het afgeschafte klooster bevond zich tussen 1805 en 1864-1865 ook nog een tulefabriek van de familie Verberckmoes. In 1884 werd de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten op een rest van de kloostersite ter hoogte van de Dijkstraat gebouwd (Zie Dijkstraat nummer 91-93). De hardstenen poort aan de Papiermolenstraat, die in de nabije toekomst in binnenblok herplaatst zal worden, is nu de enige materiële getuige van het vroegere augustijnenklooster.

 • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
 • BRUYNINCX L., Dendermonde Geschiedenis - Gebouwen - Folklore, Dendermonde, 1965.
 • DE VLAMINCK A., De stad en de heerlijkheid van Dendermonde. Geschiedkundige opzoekingen, (heruitgave) Staden, 1998.
 • STROOBANTS A., Verering verbeeld. Dendermondse standbeelden en monumenten, Dendermonde, 1998, p. 30.
 • STROOBANTS A. – COOSEMANS E., 200 Jaar textielnijverheid te Dendermonde 1787-1987, Dendermonde, 1987, p. 25.
 • VERBESSELT J., Het Parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw, in Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, VII, Pittem, 1967, p. 14-19.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

 • Omvat
  Ensemble van burgerhuizen

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Omvat
  Winkelhuis

 • Omvat
  Woonhuis met herberg

 • Is deel van
  Dendermonde


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bogaerdstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15231 (Geraadpleegd op 12-06-2021)