Geografisch thema

Achterstraat

ID
15241
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15241

Beschrijving

Straat ten zuidwesten van de gemeentekern van Waregem, gelegen in het gehucht Spitaal-Evangelieboom. De straat loopt van de Leemputstraat naar de Spitaalstraat. De straatnaam verwijst het foncier en de heerlijkheid 't Achterstraete (nummer 50), doch zou volgens Meuris een vervorming zijn van het oudere Asschestraete, dat door De Flou al vermeld wordt in 1614. Een 'assche' is een esdoorn. Oudste weergave van de straat met een drietal verspreid gelegen hoeves op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. Straatbeeld tot op heden weinig gewijzigd. Landelijke straat met geasfalteerd wegdek en vrij recht verloop. De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit hoevesites die volgens historische kaarten opklimmen tot de 18de eeuw (zie nummers 19, nummer 27). Nummer 50, zogenaamd goed "’t Achterstraete", voormalig foncier van het gelijknamige rentenleen van de Sint-Pietersheerlijkheid; recent volledig verbouwd.

 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Eersten Canton Nieuwenhove, Begonst aen het goet Ter Geest, lancxt de beke tot aen de straete leedende naer d'herberge genaemt het Goed'leven, alsoo opkeerende van de bruggen ende houdende de straete tot het goet ter Sluysen, van daer naer den noorden tot den herrewegh, soo voorts tot d'oude smesse eyndende op d'hofstede ende lant van Christiaen Buysschaert, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Tweeden Canton, ... begint op d'hofstedeken van Mijnheer van Poteghem, bewoont by Joos Merlier, begrypende de landen tegen Desselghem, 't goedt van Mynheer Pyl tot den heerwegh leedende alsoo naer 't goet te Cazeele, houdende de straete tusschen d'huyscauters end den Peracker, 't goet te Cazeele ende Sint Jan, daerinne begrepen, Eyndende op t hofstedeken van Joannes en Frans de Rycke, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
 • DUCATTEEUW E., VANDERMAELEN L., WANTE L., Historische kaart Waregem, De Gaverstreke, jg. 20, 1992, p. 52.
 • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 11.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoevesite

 • Omvat
  Hoevesite

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Is deel van
  Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Achterstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15241 (Geraadpleegd op )