Geografisch thema

Anzegemseweg

ID
15242
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15242

Beschrijving

Straat ten zuiden van het centrum van Waregem die loopt vanaf de E17, in het verlengde van de Expresweg naar de grens met Anzegem. Op het grondgebied van Anzegem loopt de straat verder onder de naam Grote Leiestraat. De straatnaam wijst op de functie van de weg als verbinding tussen Waregem en Anzegem.

De steenweg is aangelegd rond het eerste kwart van de 19de eeuw, zie eerste weergave ervan op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) waar de straat, samen met het in het verlengde liggende tracé van de later zogenaamde Franklin Rooseveltlaan, is vermeld als "Route de Thielt à Kerkhove" doch geen officieel nummer heeft; de bebouwing beperkt zich tot de site ten zuiden van de Steenovenstraat (nummer 49). Op de kaart van de Dépôt de la Guerre (1874) wordt net ten noorden van de kruising met de Steenovenstraat een "5e brne" aangeduid. Sinds de aanleg van de E17 in het begin van de jaren 1970 is de straat afgesneden van de Franklin Rooseveltlaan; tot dan liepen de straten in elkaars verlengde. Ten oosten van de steenweg is sindsdien een bedrijvenzone (zone 1) ontwikkeld.

Thans geasfalteerde steenweg (N382) met dominerende aanwezigheid van het bedrijventerrein aan de oostzijde dat uitdeint met lintbebouwing aan de westzijde van de steenweg. De oudste bebouwing, die zich voornamelijk situeert langsheen het oude tracé van de Steenovenstraat, klimt op tot de eerste helft van de 19de eeuw, zie nummer 49, kleine, voormalige hoeve op de hoek van de Steenovenstraat met bijgebouw langs die straat; zwaar verankerd en wit beschilderd boerenhuis van het langgeveltype afgedekt door een zadeldak met mechanische pannen, doch met grote, in het derde kwart van de 20ste eeuw gewijzigde openingen; aan de zijstraat, betonnen erftoegang met bolbekroning en ijzeren hek en schuurtje met laag zadeldak.


Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Anzegemseweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/15242 (Geraadpleegd op )