Geografisch thema

Bieststraat

ID
15248
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15248

Beschrijving

Straat ten zuiden van het centrum van Waregem, gelegen in het gehucht de Biest. De straat loopt van de Henri Lebbestraat in zuidoostelijke richting tot aan het kruispunt met de Mottestraat en de Kleithoekstraat, vanwaar de straat in noordoostelijke richting verder loopt naar de Expresweg (N382). De straatnaam verwijst naar het gehucht De Biest, waarvan de benaming volgens De Flou zeker al voorkomt in 1738. De letterlijke betekenis is 'plaats waar veel biezen groeien', in de praktijk veralgemeend tot 'centraal plein in een dorp of gehucht met dierendrinkplaats waar veel biezen groeien'.

Straattracé zeker opklimmend tot de 18de eeuw. In het ancien regime loopt de straat deels over het grondgebied van de kasselrij Kortrijk en de kasselrij Oudenaarde, meer bepaald vormde de huidige Gaverbeek de grens tussen beide kasselrijen. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), wordt de straat als met bomen omzoomd weergegeven en met verspreide bebouwing die zich voornamelijk concentreert rond het kruispunt met de Mottestraat en Kleithoekstraat. Van op het kruispunt vertrekt een wegje naar een ten noorden gelegen, omwalde hoeve die eind de jaren 1960 is verdwenen voor de aanleg van de nieuwe wijk. Op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat, die vanuit de huidige Henri Lebbestraat vertrekt als een smal wegje, gecatalogeerd als "Chemin n° 5", met als benaming "Biestklythoekstraete" en omschrijving "Chemin de Waereghem à Ingoyghem par le hameau de Biest". Zelfde toestand en bebouwingsgraad op de kaart van het Dépôt de la Guerre van circa 1859-1861. Pas vanaf de jaren 1920-1930 wordt de straat geleidelijk aan bebouwd met voornamelijk kleine werkmanshuizen. De bevolkingstoename in de wijk resulteert in de jaren 1950 in de bouw van de Don Boscoschool (nummer 75). In 1953 kopen de zusters van het Geloof van Tielt (die toen ook woonden in het latere Hemelvaartinstituut aan de Keukeldam in het centrum van Waregem) een stuk grond van een voormalige hoeve aan en op 1 juli 1955 start de Bouworde met de bouw van een eenlaags schoolgebouw. Inwijding van de gebouwen op 20 juni 1957 door Eerwaarde Heer Vangheluwe vicaris-generaal van Waregem. Aangezien de school reeds in 1958 te klein lijkt, wordt een verdieping bijgebouwd en in 1959 wordt de school zelfstandig. Verdere uitbreiding in 1965. Ondertussen wordt ook al vaker de wens geuit om een parochie op te mogen richten, wat wordt verhoord in 1966. Bouw van de opvallende modernistische kerk, ontworpen door ingenieur-architect Felix, tussen 1966-1967 na sloop van een hoeve en aanleg van het plein. Officiële oprichting van de Sint-Jozefsparochie op 28 augustus 1967, zie ingemetste steen op het plein rond de kerk met inscriptie.

Thans licht kronkelende straat met geasfalteerd wegdek doorheen gehucht De Biest. De straat wordt in het noordoostelijke deel doorkruist en deels afgebakend door de Gaverbeek. In de historische bocht van de Bieststraat is vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw een plein ontstaan na de bouw van de school en later ook de modernistische parochiekerk; thans ruime parking. In beperkte mate ook akker- en grasland. Voorts vrij gevarieerd straatbeeld. Oudste bebouwing klimt zeer uitzonderlijk op tot de 18de (nummers 44-46) en vroege 19de eeuw (nummer 61-63). Enkele bewaarde voormalige hoevetjes (nummers 84, 116 en 122) waarvan de sites vaak teruggaan tot de 18de eeuw maar de bebouwing dateert uit de 19de-20ste eeuw. Kleine verspreid gelegen, 20ste-eeuwse huizenbouw met weinig uitgesproken karakter. Nummers 24-26, samenstel van 1927 (registratie in 1928) gebouwd voor wever Camile Caveye en metser Valere Dealewyn; bepleisterde en beschilderde voorgevel met typische imitatievoegen en pseudoberaping op de ontlastingsbogen en plint; licht getoogde openingen. Voornamelijk woonhuizen uit de jaren 1930: enerzijds met nog vrij traditionele geveluitwerking (nummer 100 van 1938, nummer 102 van 1932, nummer 104 van 1935), anderzijds met lichte art-decotoets: nummer 14 van 1930 met cimorné beklede lateien en een verdiepte, versneden inkom, nummer 10 van 1934 met neveninkom en bewaarde kleine roedeverdelingen in de bovenlichten van het schrijnwerk op de begane grond. Nummers 23-25, schuin op de weg geplaatste woningen, mogelijk met behouden oudere kern want volumes reeds aangeduid op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778); in 1940 (deels?) herbouwd en uitgebreid; op de kopgevel van nr. 23 is een gedenkplaat aangebracht met opschrift "HIER WOONDEN DE MISSIONARISSEN / DE LOMBAERDE JULES / ° BEV. 7.1.1878 / † BRAZILIË 24.12.1944 / 6 J. ALGERIË - 33 JAAR BRAZILIË / DE LOMBAERDE ACHIEL / HIER GEBOREN 6.4.1886 † TORH. 24.9.1972 / 33 JAAR CHINA - MONGOLIË". Tussenin 20ste-eeuwse woningen, vrijstaand met tuin onder meer aansluitend bij de verkaveling bestaande uit de Smeden-, Boevers- en Kuipersstraat.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1928/101, 1930/45, 1932/32, 1935/30, 1938/32, 1940/23.
 • ALGOET G., De Don Boscoschool op de Biest te Waregem, in De Gaverstreke, 19, 1991, p. 259-284.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel II, Brugge, 1921, kolommen 30-33.
 • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 26.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jozef

 • Is deel van
  Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bieststraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15248 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.