Geografisch thema

Bosstraat

ID
15252
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15252

Beschrijving

Straat ten zuidoosten van het centrum van Waregem die loopt van de Galgestraat naar de Wortegemseweg. De straatnaam, toegekend naar aanleiding van de volkstelling in 1960, verwijst naar de bossen die zich hier eertijds bevonden, op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), zogenaamd "Mooreghem Bosschen" en op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) "Spitaal Bosch". Net over de grens met Wortegem (Wortegem-Petegem, Oost-Vlaanderen) ligt nu nog een restant van het bos.

Op de kaart van de Dépôt de la Guerre van 1874 is het tracé van de huidige straat voor het eerst zichtbaar. Oorspronkelijk een dreef doorheen de hoger vermelde bossen die ter hoogte van de huidige Galgestraat, schuin in noordoostelijke richting doorloopt op het tracé van de huidige Karmeldreef. Het laatste, thans zeer schuine tracé gaat eveneens terug op een dergelijke bosdreef. Na de Eerste Wereldoorlog, in 1921-1922, is op de hoek met de Wortegemseweg een begraafplaats met herdenkingskapel aangelegd van meer dan 3000 overledenen van de oorlog (zie Wortegemseweg). De site wordt pas in 1937 officieel ingewijd. In 1935 wordt net na de bocht op de westelijke straathelft (nog restanten bewaard van ingangsgebouw of een omgevende muur) een openluchtzwembad aangelegd dat in 1972 definitief sloot.

Thans quasi rechte straat met net voor het einde een dubbele bocht; daarna kruist de straat de Hollebeek. Quasi exclusief woonfunctie en één horecagelegenheid. Vrij regelmatige percellering en bebouwing van eengezinswoningen uit het laatste kwart van de 20ste eeuw, waarvan de tuinen van de woningen aan de westkant uitgeven op de autostrade E17. Op de hoek met de Wortegemseweg, uitgestrekte soldatenbegraafplaats ter ere van de Amerikaanse overledenen van de Eerste Wereldoorlog, gekenmerkt door een doordachte aanleg. De oudste bebouwing betreft slechts twee arbeiderswoningen uit 1936, nummers 57-59, gekoppelde woningen onder één samengesteld zadeldak met mechanische pannen en voorgevels van oranje baksteenbouw met typisch voorkomen van gevarieerde baksteenverbanden ter versiering. Deels bewaard schrijnwerk onder meer bewaarde voordeur. Opvallende betonnen afrastering van het driehoekige perceel.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1936/18.
  • DERAMMELAERE D., Getuigenissen van steen (2). Zwemkom 't Oud Konijntje, in De Gavergids, jg. 3, 1996, nr. 2, p. 2.
  • DEWAELE F., Eenen zwemkom te Waereghem. De ontstaansgeschiedenis van "den Waeregemschen zwemkom", in De Gavergids, jg. 4, 1997, nr. 2, p. 3-10.
  • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 13.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bosstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15252 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.