Geografisch thema

Broekstraat

ID
15255
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15255

Beschrijving

Straat ten westen van het centrum van Waregem die loopt van de Jozef Duthoystraat in west-/noordwestelijke richting naar het kruispunt met de Zeswegenstraat, Weversstraat en Tjollensstraat. De straatnaam dateert volgens De Flou zeker al uit 1842 en verwijst naar de aanwezigheid van broeken of meersen, laaggelegen, waterachtige gebieden.

Eerste weergave van de straat op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757 en op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778); langs de kronkelende straat liggen enkele kleine volumes verspreid. Op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat, samen met de ten noorden gelegen Tjollensstraat en Hugo Verrieststraat, vermeld als "Chemin n° 56" met als omschrijving "Chemin du lieu dit Het Keerkin au hameau Het Smoorken" met de naam "Broekstraet" of "Groenestraet". Vanaf 1868 loopt de straat deels quasi samen met de nieuwe spoorlijn Ingelmunster-Anzegem waardoor de bebouwing in het noordelijke deel van de straat vanaf dan paalt aan de spoorlijn. Meest intense bouwperiode vanaf de jaren 1930, wat de nood aan en de bouw van een school in de buurt doet ontstaan (zie nummers 6 en 8) en op termijn een parochiekerk (Toekomststraat nummer 70).

Thans straat met geasfalteerd wegdek en bewaard bochtig verloop. Opvallende educatieve functie (zie de schoolgebouwen en speelplaatsen van Middenschool Groenhove aan de Jozef Duthoystraat, van de vrije basisschool Mariaschool en van de VIBSO aan de Toekomststraat) en kleinschalige woonfunctie. Tussen de Toekomststraat en het kruispunt met de Zeswegenstraat, neoromaanse parochiekerk van de Heilige Familie gebouwd in 1951-1953. De woningen aan de westkant van de straat worden van 1868 tot 1934 afgebakend door de spoorlijn Waregem-Anzegem die daar liep en sinds het begin van de 21ste eeuw is aangelegd/geasfalteerd als fietspad. De oudste bebouwing klimt op tot de tweede helft van de 19de eeuw namelijk nummer 89, een achteruit gelegen eenlaagse woning van 1869, thans bepleisterd en voorzien van grote vensteropeningen. Nummer 49, kleine woning met traditioneel uitgewerkte, sobere gevel, licht getoogde openingen en sierankers; bewaard schrijnwerk. Nummer 29 traditioneel, 20ste-eeuws pand met recent aangebrachte structuur van verticale houten latten. Voorts bebouwing van vrijstaande woningen met tuin uit het laatste kwart van de 20ste eeuw aansluitend bij de Keerstraat, Aststraat, Cichoreistraat, Wallegracht en Pijkstraat.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1869/9.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Negensten Canton, Beginnende den bosch Sieur Adriaen François Cardon, d'hofstenden Ingel Duyck, d'heer Ghesquirre, Jacobus Vanhoutteghem, Joannes van Rechem, François de Winter, 't goet te Pycken, ende noorts de gronden van oosten de Pyckstrate, Eyndende... een partie landt ende bosch van 't goet te Pycke by den Wallegracht, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
 • COOREVITS S., NOYEZ E., Bouwbeeld 30-50. Invloeden van Art Deco en Modernisme in Waregem, in De Gaverstreke, jg. 36, 2008, p. 392-393.
 • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 27.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Mariaschool

 • Omvat
  Reeks arbeiderswoningen

 • Omvat
  Stadswoning uit het interbellum

 • Is deel van
  Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Broekstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15255 (Geraadpleegd op )