Geografisch thema

Casselrijstraat

ID
15258
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15258

Beschrijving

Straat ten oosten van het centrum van Waregem, lopend van de Kruishoutemseweg naar de Engelenstraat. De straatnaam, die naar verluidt voorkomt vanaf 1846, verwijst naar de toen al vijftig jaar verdwenen bestuursindeling uit het ancien regime.

Oudste weergave van de straat in het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757, waar de straat loopt doorheen een volledig groene zone en niet bebouwd is. Van oudsher vormt de straat, samen met de ten zuiden lopende (Oude) Nokerseweg, deels (eerste deel vanaf de Engelenstraat) de grens tussen de kasselrijen Kortrijk (noordelijke straathelft) en Oudenaarde (deel van de zuidelijke kant), duidelijk zichtbaar op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Het tweede deel van de straat is een restant van een toenmalige stervormige aanleg van een ondertussen verdwenen park. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) aangeduid als "Chemin n° 27" en omschreven als "Chemin de la Maison Ameye Joseph à Nokere", zogenaamd "Calssely straet". Aan de kant van de huidige Engelenstraat is de weg bebouwd met twee kleine woningen (zie nummer 8). Op historische kaarten uit het tweede helft van de 19de eeuw loopt de straat quasi volledig door bebost gebied; op de derde kaart van het Militair Cartografisch Instituut van circa 1931 reeds veel verminderd. Thans straat met geasfalteerd wegdek en in het begin aan zuidzijde van de straat bebouwing; verderop geen bebouwing, op een dierenasiel (voornamelijk opgebouwd rondom een aantal caravans) in de knik van de straat na. De noordzijde van de straat wordt volledig ingenomen door akkers en een klein bebost perceel. De bebouwing dateert uit het derde kwart van de 20ste eeuw en recente villa's.

  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Veerthienden Canton... den bosch van Mynheer van Poteghem houdende de straete ende den cant naest Poteghem, lancxt den Looverschoot tot tegen Crux-autem houdende voorts de beke ende straete tot ende met d'hofstede Joannes Tack ende vandaer tot den Inschaerplas, synde de letste partie... boomforeest dheer vanden Berghe voor d'hofstede Philippe Coorevits, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
  • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 28.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Boerenarbeiderswoning

  • Is deel van
    Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Casselrijstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15258 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.