Geografisch thema

Desselgemseweg

ID
15261
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15261

Beschrijving

Straat ten westen van het centrum van Waregem, lopend van de Jozef Duthoystraat in westelijke richting via de Hoogmolenwijk tot aan de grens met Desselgem, waar de straat als Waregemstraat verder loopt. De grens wordt er gevormd door de Krekelbeek. De straatnaam verwijst sinds oudsher naar het aanpalende Desselgem.

Van oudsher wordt de straat de Kleine Heerweg genaamd omdat ze, in tegenstelling tot de Deerlijkseweg die de Grote Heerweg was, Waregem via Desselgem verbindt met Kortrijk. Oudste weergave van een deel van de weg - enkel de zuidelijke helft - op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757: het tracé kent een veel bochtiger verloop, voornamelijk vanaf de Caseelstraat. De zuidelijke helft van het tracé is volledig onbebouwd en wordt tegenaan de grens met Desselgem weergegeven als een met bomen omzoomde, rechte dreef, vanwaar een kleinere toegangsdreef vertrekt naar het goed "Ter Hoger Damme" (nummer 229). Een tweede opvallende hoevesite die via een lange dreef is verbonden met de toenmalige Desselgemseweg is die van het goed "Ter Caysele" (Caseelestraat nummer 76). Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), wordt de volledige straat afgebeeld: weinig verschillen met uitzondering van een hoeve op de noordelijke straathelft (nummer 176); voorts enkele verspreide, kleine volumes onder meer aan de kruisingen van de Hoogmolenstraat en de Caseelstraat. In 1839 wordt de landelijke straat doorbroken na de aanleg van de spoorlijn Gent-Kortrijk, die ter hoogte van de kruising met de Kruiskens- en de Spitaalstraat de weg kruist. Op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat weergegeven als "Chemin n° 9", met als beschrijving "Chemin de Waereghem à Desselghem" ofwel "Desselghemstraet". Op de kaart van het Dépôt de la Guerre van circa 1859-1861 wordt ten westen van de spoorwegovergang een "108e borne" weergegeven. De grenspaal wordt echter al niet meer aangeduid op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (1898). In het begin van de jaren 1950 (zie mutatieschets van 1953) wordt het straattracé rechtgetrokken, weliswaar met behoud van enkele delen van het oude tracé, zie Oude Desselgemseweg. In 1952 dient de Waregemse bouwmaatschappij van goedkope woningen een aanvraag in bij het gemeentebestuur voor het bouwen van veertien woningen op de hoek met de Caseelstraat. De woningen zijn ontworpen door de Waregemse architect Maurice Bovyn (1889-1958). Vanaf 1970 wordt de spoorweg geëlektrificeerd en verdwijnt de spoorwegovergang.

Thans straat met afwisselend steenwegallures (lintbebouwing) en open landbouwgrond; wegdek van betonplaten. Ten noorden van de straat loopt dwars op de weg een zijtracé naar een zeker tot de 18de eeuw opklimmende hoeve (nummer 90).

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1953/22.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Tweeden Canton, ... begint op d'hofstedeken van Mijnheer van Poteghem, bewoont by Joos Merlier, begrypende de landen tegen Desselghem, 't goedt van Mynheer Pyl tot den heerwegh leedende alsoo naer 't goet te Cazeele, houdende de straete tusschen d'huyscauters end den Peracker, 't goet te Cazeele ende Sint Jan, daerinne begrepen, Eyndende op t hofstedeken van Joannes en Frans de Rycke, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Derden Canton, Begint op d'hofstede Pieter Furnier ende Elias Wemel Kleen Cazeele, houdende den zuytcant van de straete voorby de hofsteden van Joseph Daeveloose, Caerel Putman, Martinus de Meulemeester, Joannes de Coninck ende soo voorts... begint den grooten en kleenen Geer den zuytcant van de plaetse tot d'Holstarete ende Eyndende aen de langebrugghe by de biest zynde d'huyskoutters hier inne oock begrepen, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Elfsten Canton, Begint aen het hofstedeken Sieur Adriaen François Cardon begrypende het hofstedeken Joannes Nachtergaele, Joannes Colpaert ende andere tot tegen Vijfve ende Desselghem numero 1299 synde 't leen Christiaen Ketele, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
 • COOREVITS S., DE CLERCQ E., Van tuinwijk tot hoogbouw. Woonwijken in Waregem, 1922-1977, 2007, p. 79.
 • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 8.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Hedendaagse woning

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve Te Hoger Damme

 • Omvat
  Stadswoning uit het interbellum

 • Omvat
  Vlassite

 • Is deel van
  Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Desselgemseweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/15261 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.