Geografisch thema

Drogenboomstraat

ID
15263
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15263

Beschrijving

Straat ten noordoosten van het centrum van Waregem, als verbinding van de Gentse Heerweg naar de Zultseweg. De straatnaam verwijst naar een 17de-eeuwse herberg "De Drogenboom" en naar de daaruit gegroeide gehuchtsnaam; de afkomst of eigenlijke betekenis van de benaming is onduidelijk.

Eerste weergave van de weg in het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757: het tracé is aan de noordoostzijde onbebouwd, aan de zuidwestzijde ligt een omwalde hoevesite. Zelfde weergave op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Op 19de-eeuwse historische kaarten, aanduiding van de omwalde hoeve als "Ferme Berten"; voor de rest vrijwel ongewijzigde situatie. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) vermeld als "Chemin n°11" met als omschrijving "Chemin du hameau dit Droogenboom au lieu dit Inschaerd plat" en benaming "Droogen Boomstraet". Pas in het laatste kwart van de 20ste eeuw kent de bebouwing een grote toename, voornamelijk aan de kruising met de Gentse Heerweg: zeer recente verkavelingen.

Thans vrij rechte straat met halverwege een bocht naar Zulte (Oost-Vlaanderen) toe en geasfalteerd wegdek. Dominerende aanwezigheid van een boomkwekerij (nummer 49) met bijhorende landerijen en loodsen; op de hoek met de Kievitstraat, stoeterij met renbaan (zie Kievitstraat nummer 1). Voorts bewoning geconcentreerd aan het begin en einde van de straat. Oudste bebouwing betreft twee 19de-eeuwse hoevesites (zie nummer 40). Nummer 89, parallel met de straat geplaatst eenlaagsvolume, in oorsprong daterend uit de 19de eeuw (al aangeduid op het primitief kadasterplan (circa 1835)), in 1878 uitgebreid met een werkplaats in het verlengde van het woonhuis en in 1945 verbouwd en uitgebreid met een dwarsvleugel achteraan, die teruggaat op een kleine, vrijstaande werkplaats van 1878; 20ste-eeuwse verbouwing in opdracht van eigenaar boswachter Jules Ternest. Verankerd en wit beschilderd eenlaagshuis van het dubbelhuistype met aan de straatkant vernieuwd parement en openingen, afgedekt door een vernieuwd pannen zadeldak. Nummers 64-66, volgens spiegelbeeld opgetrokken enkelhuizen in 1928 gebouwd voor respectievelijk wever Maurice D'Heedene (nummer 64) en werkman Louis Vandenbreede (nummer 66); verankerde oranje baksteenbouw met straatgevel voorzien van sierpleister met imitatievoegen en thans beschilderde lateien, lekdrempels en hoekkettingen, maar vernieuwd schrijnwerk.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1878/18, 1928/12, 1945/3.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Twaelfsten Canton, Begint aen de bleeckerie van de weduwe Jan de Rycke op Ertbrugghe, begrypende de gronden van den oostcant van de straete langst Poteghem wind'meulen naer den Eynsschaert, d'hofstede gebruyckt by Joos Van Poucke daer inne begrepen, eynde nemende desen canton met den bosch van Marcus Putman by de heremitage, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: 15en ende letsten Canton, Tusschen de straete voors. ende de gonne voor d'hofstede Joos Van Poucke ende van Beernaerts heet naer den Droogenboom... ende ten voorderen de gronden van dry Pachthoeven naer den Droogenboom tot de straete naer Saubeke ende soo tot tegen Zulte, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
  • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 29.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve

  • Is deel van
    Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Drogenboomstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15263 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.