Geografisch thema

Franklin Rooseveltlaan

ID: 15269   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15269

Beschrijving

Straat ten zuidoosten van het centrum van Waregem. De straat loopt vanaf het kruispunt van de Holstraat/Felix Verhaeghestraat en Leeuwkestraat in zuidelijke richting tot aan de Expresweg. De straatnaam, vermoedelijk toegekend na zijn overlijden in 1945, verwijst naar de 32ste president van de Verenigde Staten (1882-1945).

Eerste weergave van het volledige (voormalige) tracé op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778): de straat volgt het huidige parcours doch loopt verder tot een stuk onder de huidige Kabeljauwstraat om dan af te draaien in zuidwestelijke richting. De bebouwing is verspreid doch concentreert zich rond het kruispunt met de huidige Brouwerijstraat/Vredestraat en het tracé ten zuiden van het kruispunt. Op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) is de straat vermeld als officiële steenweg "Thielt à Kerckhove" met in het verlengde de in de loop van de eerste helft van de 19de eeuw aangelegde Anzegemseweg. De bebouwing is slechts in beperkte mate aangegroeid (zie nummer 42) en op het eerste deel van de steenweg komen twee veldwegen uit: één ten westen en één ten oosten (tracé van de latere Joannes Huyslaan). Op een eind 19de-eeuwse kaart van de Dépôt de la Guerre van 1874 wordt aan de Zandstraat een "4ne" gesignaleerd. Vrij intense bouwgolf in het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw met soms vrij verzorgde interbellumwoningen (onder meer nummers 26, 28 en 30) en een bewaard fabrieksgebouw (nummer 129) met directeurswoning (nummer 133). In 1950 beslist de Waregemse bouwmaatschappij Helpt Elkander om drie clusters van telkens vijf woningen te bouwen op de hoek met de Brouwerijstraat. In 1963 wordt de watertoren (nummer 157) opgetrokken. In het laatste kwart van de 20ste eeuw ondergaat het oorspronkelijke tracé een grote wijziging. Door de aanleg van de autostrade E17 in het begin van de jaren 1970 wordt de straat onderbroken en afgeleid via een nieuwe korte straat die leidt naar de oprit tot de autostrade (en vanaf de aanleg van de Expresweg in 1990 ook naar deze weg). Het laatste deel van de straat wordt uitgebouwd als bedrijventerrein met onder meer een zeer groot autocenter.

Thans lange straat met wegdek van betonplaten; vrij belangrijke invalsweg (N357) die quasi directe verbinding heeft met de autostrade E17. Eerste straathelft met vrij kleinschalig karakter (zie deels aaneengeschakelde woonhuizen) doch het tweede deel heeft meer steenweg-allures (zie grote winkels en bedrijven). De oudste bebouwing klimt op tot het begin van de 19de eeuw doch is nog zeer beperkt bewaard (zie nummer 42). Nummer 21, eenlaagsvolume, gebouwd als tweewoonst in 1838-1839 (registratie pas in 1841) door notaris Ferdinand Storme en terug verenigd in 1895; eertijds deels herberg "In 't Rozeke" met ernaast kapperszaak. Bepleisterd en beschilderd woonhuis met vernieuwd zadeldak met mechanische pannen; rechthoekige openingen in geriemde omlijstingen; schrijnwerk uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Nummer 91, voormalig eenlaagshuis gebouwd in 1907 voor bakker Amedée Loosveldt en in 1953 (volledig?) herbouwd met een tweede bouwlaag; recent deels gerenoveerd, zie zijgevel. Dwars op de straat gericht woonhuis op de hoek met de Brouwerijstraat; gecementeerde voorgevel met imitatievoegen en hoekkettingen, en rechthoekige openingen onder strekken met diamantsluitstenen. De meeste historische bebouwing dateert uit het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw. Nummer 14, handelspand van 1924 met geïntegreerde pui en garage; rijwoning met typische oranje bakstenen voorgevel met rechtertraveeën in licht risaliet; bewaard schrijnwerk. Nummer 54, lager gelegen woonhuis gebouwd in 1924 voor landbouwer Maurice Viaene en gelegen achter een kleine voortuin met bakstenen pijlers waartussen buisleuning. Thans wit beschilderd enkelhuis met sierankers en imitatievakwerk in de geveltop; vernieuwd schrijnwerk. Nummer 77, eertijds een klein woonhuis van 1924 doch in 1948 uitgebreid met een magazijn dat recent ingrijpend werd verbouwd. Nummer 24, woonhuis gebouwd in 1948 voor beenhouwer Jules Veys op een zwaar verspringende rooilijn. Oranje baksteenbouw met afgeronde hoek geritmeerd door vensterregisters met arduinen omlijstingen en verdelingen. In 1950 ontwerpt de Waregemse architect Maurice Bovyn (1889-1958) op de hoek met de Brouwerijstraat vijftien goedkope woningen; bruine baksteenbouw onder doorlopende zadeldaken en met deur in historiserende omlijsting.

 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1841/1, 1895/6, 1907/4, 1924-1928/53, 1924-1928/54, 1948/46, 1953, deel I/31.
 • COOREVITS S., DE CLERCQ E., Van tuinwijk tot hoogbouw. Woonwijken in Waregem, 1922-1977, 2007, p. 23, p. 78-79.
 • GHISTERLINCK R., Het Leeuwke na de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal van een volkse wijk aan de boorden van de Gaverbeek, in De Gaverstreke, jg. 31, 2003, p. 76-77.
 • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 43.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Directeurswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Garagecomplex

 • Omvat
  Handelspand

 • Omvat
  Handelspand

 • Omvat
  Hoekwoning

 • Omvat
  Interbellumvilla

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Omvat
  Villa en weverij

 • Omvat
  Watertoren

 • Omvat
  Zijdeweverij

 • Is deel van
  Waregem