Geografisch thema

Groene Wandeling

ID
15276
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15276

Beschrijving

Straat ten noordwesten van het centrum van Waregem, lopend van de Hugo Verrieststraat tot aan de Expresweg waar de straat via een viaduct is verbonden met de Waterstraat. De straatnaam verwijst naar een eind 19de-eeuwse herberg, zogenaamd "In de Groene wandeling", gelegen op het kruispunt met de Roterijstraat (nummer 32).

Het straattracé wordt al aangeduid op 18de-eeuwse kaarten zie een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. Quasi onbebouwd op enkele bebouwde sites op de hoeken met de Hugo Verrieststraat en de Roterijstraat na. Met de aanleg van de spoorweg Gent-Kortrijk circa 1838-1839 wordt een deel van de straat door een overweg afgesneden van de rest van de straat. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat samen met de in het verlengde lopende Waterstraat aangeduid als "Chemin n° 63" met als beschrijving "Chemin du hameau dit Tyollenhoek au Chemin dit Paenderstraet" en benaming "Waterstraet". Straatbeeld quasi ongewijzigd tot in de eerste helft van de 20ste eeuw wanneer voornamelijk vrijstaande huizen worden opgetrokken. Daarnaast nog enkele onbebouwde percelen. In zeer beperkte mate klimt de oudste bebouwing nog op tot het einde van de 19de eeuw: nummers 30-32, woning en aanpalende herberg "In de Groene Wandeling" gelegen op de hoek met de Roterijstraat en gebouwd in 1886 door brouwer Julius Verhaeghe. Eenlaagse volumes onder licht overkragende zadeldaken met Vlaamse pannen, het woonhuis met dubbelhuisindeling, de (later gecementeerde) herberg met een hoger opgetrokken, afgeschuinde hoektravee; vernieuwd schrijnwerk. Nummer 18, hedendaagse woonst vermoedelijk teruggaand op een ouder, begin 19de-eeuws volume, dat mogelijk in de tweede helft van de 19de eeuw is uitgebreid met een nog bestaande, dwars op de straat georiënteerd, doch thans zwaar gerenoveerd bijgebouw.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1886/6.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Achtsten Canton, Begint west van de Vyfweegsche, den beck van de weduwe Anthone Baert, den berrent, de hofsteden Gillis de Backer, Pieter Loof, Philippus Maesseele ende Joannes Verbeke daer inne begrepen, voorts oock de gonne van Joannes 't Jollé ende de kinderen Carel t'Jolle etc. ende eyndende op den Musschekoutter van Joos de Wintere, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Negensten Canton, Beginnende den bosch Sieur Adriaen François Cardon, d'hofstenden Ingel Duyck, d'heer Ghesquirre, Jacobus Vanhoutteghem, Joannes van Rechem, François de Winter, 't goet te Pycken, ende noorts de gronden van oosten de Pyckstrate, Eyndende... een partie landt ende bosch van 't goet te Pycke by den Wallegracht, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Thienden Canton, Begint by den Cruyswegh den bosch van 't goet te Sinte Jans van noorden den herwegh ten westante vande Pyckstraete begrypende het goet te Coppenholle, de hofstede Carel Blauwblomme aende Pyckstraete, Gillis de Coninck, Gillis de Stoop ende den heer beton van Ingelmuster..., in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Groene Wandeling [online] https://id.erfgoed.net/themas/15276 (Geraadpleegd op )