Geografisch thema

Guldensporenlaan

ID
15278
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15278

Beschrijving

Straat ten noordwesten van het centrum van Waregem die loopt van de Bilkhagestraat naar de Jan Borluutstraat. De straat is genoemd naar de historische gebeurtenis in 1302.

Het straattracé is pas ontstaan circa 1970 - zie eerste weergave op de kaart van het Nationaal Geografisch Instituut van circa 1974 - wanneer de zone ten zuidwesten van het meest noordwestelijke stuk van de Vijfseweg wordt verkaveld en geleidelijk aan wordt bebouwd. Wel was reeds in de middeleeuwen hier een goed (nummer 35) gelegen, zogenaamd "Te Aveg(h)eers", foncier van de gelijknamige, kleine heerlijkheid. In de loop van de 19de eeuw is het goed in bezit van de Gentse graaf Balthazar Borluut d'Hoogstaete en in de 20ste eeuw van de familie de Kerckhove d'Exaerde. Sinds de aanleg van de straat is het goed, dat volgens historische kaarten in de jaren 1950-1960 nog een deel van de omwalling bewaarde, volledig uit zijn context gerukt en ingrijpend gerenoveerd. Dwars op de huidige straat geplaatst woonhuis, gelegen op de hoek met de Goedendagdreef. Eenlaags, wit beschilderd, bakstenen boerenhuis met dwarse vleugel van 1944 aan de achterzijde. Het oorspronkelijke stal/schuurvolume dat was gelegen ten zuiden van het woonhuis is vervangen door een soortgelijk volume dat echter is doorgetrokken tot aan het woonhuis. Straat met wegdek van betonplaten bebouwd met villa's uit het laatste kwart van de 20ste eeuw-begin van de 21ste eeuw.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1944/21.
  • DUCATTEEUW E., VANDERMAELEN L., WANTE L., Historische kaart Waregem,  De Gaverstreke, jg. 20, 1992, nr. 94.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Guldensporenlaan [online], https://id.erfgoed.net/themas/15278 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.