Geografisch thema

Hippodroomstraat

ID
15281
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15281

Beschrijving

Straat ten oosten van het centrum van Waregem die loopt van de Zuiderlaan tot aan de Nokerseweg; vanaf de Zagerijstraat neemt de straat de vorm aan van een verkaveling met zijtracés en pijpenkoppen. De straatnaam, pas toegekend in 1990, verwijst naar de aan de zuidzijde gelegen "Gaverbeekhippodroom".

Tracé quasi onbestaand op de 18de-eeuwse kaarten en op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) weergegeven als veldweg "Sentier n° 107", beschreven als "Chemin du Moulin à Eaux au cabaret den Haesewind", zogenaamd "Watermolen Damwegel". Op dat ogenblik zeer schaarse bebouwing van enkele kleine volumes (zie nummer 73). Vanaf het midden van de 19de eeuw verandert het perspectief van de straat lichtjes door de aanleg van de paardenrenbaan langs de Holstraat (Holstraat nummer 99); de renbaan komt tot heel dicht tegen de straat. In de jaren 1920 bebouwd met een eenvoudige eenheidsbebouwing (nummers 51-61) en vanaf de jaren 1980 zijn de achterliggende gronden tot aan de Nokerseweg verkaveld en ontwikkeld als nieuwe woonwijk.

Thans straatje met behouden kronkelend tracé en geasfalteerd wegdek. De straat loopt in het begin over de Gaverbeek en is enkel bebouwd aan de noordzijde; de zuidzijde is een uitgestrekte groenvlakte met de paardenrenbaan. Een deel van de bebouwing paalt achteraan aan de winkelcentra van de Zuiderlaan. Enkel bewoning; aan de zuidzijde, toegangsweg naar het in 1972 opgerichte Bloso ruitersportcentrum aan de Veldloopstraat. Historische bebouwing gaat zeer beperkt terug op de eerste helft van de 19de eeuw (zie nummer 73). Nummer 75, mogelijk teruggaand op een klein eenlaagsvolume uit de tweede helft van de 19de eeuw dat in de jaren 1920 is verhoogd met een halve bouwlaag en uitgewerkt met een tuitgevel met schouderstukken en een erker. Uit de eerste helft van de 20ste eeuw dateert de eenheidsbebouwing (nummers 51-61) uit de jaren 1920-1930, eenvoudige baksteenbouw onder doorlopend pannen zadeldak met rechthoekige openingen onder betonnen lateien. Vanaf de Zagerijstraat gaat de bebouwing mee met de verkavelingen aan die straat en de zijtracés; vrijstaande eengezinswoningen met omliggende tuin. Ook hedendaags appartementsgebouw.

  • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 7.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Herberg De Duivenvrienden

  • Omvat
    Hoeve De Meerschbloem

  • Is deel van
    Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hippodroomstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15281 (Geraadpleegd op )