Geografisch thema

Hongerstraat

ID
15283
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15283

Beschrijving

Straat ten noordoosten van het centrum van Waregem. De straat loopt van de Oosterlaan naar de Gentse Heerweg. De benaming van de straat komt volgens De Flou al voor sinds 1846 en verwijst naar een akker gelegen tussen de Hongerstraat en de Zultseweg die het Hongerstuk werd genoemd. De opbrengst was er dus niet overvloedig …

Weergegeven als volwaardige straat op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757, waarlangs een grote hoevesite is afgebeeld. Komt echter niet voor als straat op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778); wel enige bebouwing te zien. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) weergegeven als "Chemin n° 10" omschreven als "Chemin de celui dit Zultseweg au lieu dit Inschaerd plat" en zogenaamd "Hongerstraet". Vanaf de straat vertrekt, ongeveer ter hoogte van de doodlopende Patrijzenstraat, een wegel "Sentier n° 78" oftewel "Sentier de la ferme Berton à celui dit Hongerstraet" naar de huidige Drogenboomstraat. Het straatbeeld blijft vrijwel ongewijzigd tot het laatste kwart van de 20ste eeuw wanneer aan de kant van de Gentse Heerweg een aantal verkavelingen worden aangelegd.

Heden straat met kronkelend verloop en slechts deels geasfalteerd wegdek (enkel aan de recente verkaveling aan het begin van de straat); bij de oudere hoeves, kant Oosterlaan, is het wegdek onverhard. De oudste hoevesites klimmen op tot zeker de tweede helft van de 18de eeuw, terwijl de huidige bebouwing op een schuur na (nummer 9) dateert uit de 19de of 20ste eeuw (nummer 7 en nummer 9). Nummer 17, begin 19de-eeuws hoevetje dat oorspronkelijk bestond uit twee wooneenheden en in 1864 wordt samengevoegd in opdracht van de toenmalige eigenaar notaris Victor Pycke. Thans wit beschilderd, bakstenen eenlaagshuis op gepekte plint met links kleine stal/berging onder één zadeldak met lichte knik en overkraging; gewijzigde openingen, zie grote vensters in de voorgevel.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1864/5.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Twaelfsten Canton, Begint aen de bleeckerie van de weduwe Jan de Rycke op Ertbrugghe, begrypende de gronden van den oostcant van de straete langst Poteghem wind'meulen naer den Eynsschaert, d'hofstede gebruyckt by Joos Van Poucke daer inne begrepen, eynde nemende desen canton met den bosch van Marcus Putman by de heremitage, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
 • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 17.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Is deel van
  Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hongerstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15283 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.