Geografisch thema

Hugo Verrieststraat

ID
15286
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15286

Beschrijving

Straat ten noordwesten van het centrum van Waregem, lopend van de Baanstknokstraat naar de spoorlijn Gent-Kortrijk. De straatnaam werd toegekend in 1960 en verwijst naar de in Deerlijk geboren priester en schrijver Hugo Verriest (1840-1922).

Eerste weergave van het straattracé op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757, waar de weg volledig is onbebouwd. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778) wordt de weg slechts aangeduid als een (doodlopende?) dreef, vertrekkend vanuit de huidige Baanstknokstraat. Met de aanleg van de spoorweg Gent-Kortrijk circa 1838-1839 ontstaat een kort doodlopende straatje langs de spoorlijn waar in beperkte mate bebouwing wordt opgetrokken (nummers 2-4). Op de Atlas der Buurtwegen (1844) een beetje bebouwd (vooral aan de kant van de Groene Wandeling) en, samen met de in het verlengde lopende Tjollensstraat en Broekstraat, aangeduid als "Chemin n° 56" met als omschrijving "Chemin du lieu dit Het Keerkin au Hameau Het Smoorken" ofte "Broekstraet/Groenestraet". Huidige bebouwing dateert pas uit de eerste decennia van de 20ste eeuw (zuidelijke deel van de straat en rond het kruispunt met de Baanstknokstraat). Voorts fabrieksgebouwen en recente verkaveling zogenaamd "Mussekouter" aangelegd in het begin van de jaren 1980.

Thans straat met krommend verloop en geasfalteerd wegdek. Dominerende aanwezigheid van de fabriek van Navona Carpets NV (Fabrieksstraat). De oudste bebouwing is begin 20ste-eeuws en concentreert zich langs de spoorlijn. Nummers 8-10, twee zeer eenvoudige werkmanswoonsten gebouwd in 1928 door fabriekswerker Jozef Rogge (nummer 8) en wever Cyriel Verleye (nummer 10), later sterk gewijzigd qua schrijnwerk. Nummers 4-6, gebouwd in 1948 door de familie van een spoorwegwerkman na sloop van een kleine, begin 19de-eeuwse woning; samenstel van twee volgens spiegelbeeld opgevatte enkelhuisjes met kleine voortuin in de typerende oranje baksteen geritmeerd door licht getoogde openingen met (vermoedelijk volledig) bewaard, verzorgd schrijnwerk.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1928-1929/48, 1948/112.
  • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 34 en 44.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hugo Verrieststraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15286 (Geraadpleegd op )