Geografisch thema

Industrielaan

ID
15287
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15287

Beschrijving

Straat ten zuiden van het centrum van Waregem die loopt van de Anzegemseweg in zuidwestelijke en later noordwestelijke richting tot aan de Deerlijkseweg. De straatnaam, volgens Meuris toegekend in 1990, verwijst naar de verschillende industriezones die hier sinds het laatste kwart van de 20ste eeuw zijn ontstaan (zone 2, "Vijverdam" en "Brabantstraat").

De huidige straat is een quasi volledig nieuw tracé opgebouwd uit een korte straat die reeds opgenomen is op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844); geregistreerd als "Chemin n° 24", "Chemin de la route de Thielt à Kerckhove à Anseghem" of "Anseghem ley straet". Vervolgens volgt een nieuw tracé tot aan het fietspad dat is aangelegd op de voormalige spoorlijn Waregem-Anzegem. Deze laatste is opgericht in 1869 en geraakt in onbruik in 1934; pas in het begin van de jaren 2000 wordt ze aangelegd als fietspad met er naast een rechte straat. Sinds het begin van de jaren 1970 loopt de spoorlijn onder de autostrade E17 door. Het meest noordelijke deel van de huidige laan volgt het begin 19de-eeuws tracé van een veldwegje en het voormalige tracé van de Deerlijkseweg. Het veldwegje is op de Atlas vermeld als "Sentier n° 94" zogenaamd "Sentier de la ferme Demotte au Chemin dit Belleghemstraet" of "Mote wegel"; de voormalige Deerlijkseweg, die pas werd rechtgetrokken in 1871, wordt vermeld als "Chemin n° 8", omschreven als "Chemin de waegehem à Deerlyck" of de "Deerlyckstraet". De historische bebouwing beperkt zich in de eerste helft van de 19de eeuw tot drie sites (nummer 80, nummer 81, nummer 90). Nummer 66, begin 19de-eeuwse hoeve (mogelijk eind 18de-eeuws in oorsprong?) bestaande uit een lang, thans deels verbouwd woonhuis met voorheen kleine, geïntegreerde berging/stalling en dwars erop een voormalig bijgebouw, recent ook ingrijpend verbouwd, zie vernieuwd parament en dakhelling. Verankerde, bruine baksteenbouw onder zadeldaken met Vlaamse pannen; rechthoekige openingen met vernieuwd schrijnwerk. De huidige bebouwing dateert hoofdzakelijk uit de laatste twee decennia met de aanleg van bedrijventerrein zone 2 "Vijverdam" en "Brabantstraat". In de loop van de 20ste eeuw wordt hier een vestiging van Bekaert Textiles opgericht - zie de nog bewaarde bakstenen schoorsteen met opschrift "BEKAERT" - met spinnerij-afdeling voor synthetische vezels.

Enerzijds kronkelende en landelijke, anderzijds zeer rechte en industrierijke straat met geasfaleerd wegdek. De straat loopt over de Gaverbeek via een mogelijk begin 19de-eeuws brugje.

 • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 6.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Brug over de Gaverbeek

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoeve In de motte

 • Omvat
  Hoeve Ter Beken

 • Is deel van
  Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Industrielaan [online], https://id.erfgoed.net/themas/15287 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.