Geografisch thema

Lentedreef

ID
15301
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15301

Beschrijving

Straat ten noordoosten van het centrum van Waregem. De straat loopt van de Zultseweg in zuidwestelijke richting tot tegenaan de Gaverbeek. De noordelijke helft van de straat behoort tot het grondgebied van Zulte en komt daar voor onder de benaming Waterstraat. Volgens Meuris is de straatnaam, die vermoedelijk enkel verwijst naar het jaargetijde, toegekend in 1970.

Wellicht door de ligging van de straat op de grens van twee gemeentes wordt de straat slechts zelden weergegeven op de historische kaarten. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat vermeld als "Chemin n° 68", omschreven als "Chemin de la ferme Vandewiele au chemin à Zulte (servitude)", doch heeft geen eigen benaming; enkel vermelding van dienstweg.

Heden doodlopende straat die eigenlijk uitmondt in de hoeve nummer 100; geasfalteerd wegdek en schaarse (historische) bebouwing bestaande uit een hoeve, opklimmend tot de 18de eeuw, en enkele woonhuizen bij de woonkern Drogenboom. Nummer 100, hoeve met thans nog actieve landbouwuitbating, gelegen op de oevers van de Gaverbeek. Voormalig goed "Ter Bauwheede" waarvan de site zeker opklimt tot de 18de eeuw, afgebeeld als omwalde hoeve in het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. In 1839 wordt de spoorlijn net ten noordoosten van de hoeve aangelegd en in 1878, wanneer het goed eigendom is van Felix De Ruyck (1818-1884), toenmalig kasteelheer van kasteel "Casier" (zie Stationsstraat nummer 34), wordt het woonhuis uitgebreid. Huidig woonhuis in 2001 verbouwd en uitgebreid.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1878/1.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Twaelfsten Canton, Begint aen de bleeckerie van de weduwe Jan de Rycke op Ertbrugghe, begrypende de gronden van den oostcant van de straete langst Poteghem wind'meulen naer den Eynsschaert, d'hofstede gebruyckt by Joos Van Poucke daer inne begrepen, eynde nemende desen canton met den bosch van Marcus Putman by de heremitage, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
  • Stadsarchief Waregem, Bouwvergunningen, URB/2004/457/5/P, 2001.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lentedreef [online] https://id.erfgoed.net/themas/15301 (Geraadpleegd op )