Geografisch thema

Lindestraat

ID
15303
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15303

Beschrijving

Straat ten noordwesten van het centrum van Waregem die loopt van de Baanstknokstraat tot aan de grens met Sint-Eloois-Vijve, gevormd door de (ingekokerde) Snepbeek en waar de straat onder dezelfde benaming nog even verder loopt. Of de straatnaam naar een bepaalde boom (of herberg?) verwijst, is onduidelijk.

Eerste weergave van het straattracé op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757: langs de straat liggen enkele dieperin gelegen bebouwde sites, waarvan één helemaal tegenaan de Snepbeek/grens met Sint-Eloois-Vijve. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat aangeduid als "Chemin n° 53" met als beschrijving "Chemin du hameau dit Het Smoorken à Vive St. Eloi" en naam "Lindestraet". Overige bebouwing zeer recent.

Vrij rechte straat met geasfalteerd wegdek. Enerzijds, aanpalend bij industriezone 5a "Snepbeek", bevinden zich ter hoogte van het meest noordwestelijke deel enkele bedrijven - al dan niet met bijhorende woning - en anderzijds overwegend bebouwing van vrijstaande woonhuizen in omringende tuin, aansluitend bij de villawijk aan de Hazelaarlaan en Eikenlaan. Slechts één pand klimt op tot de 19de eeuw. Nummer 1/Baanstknokstraat, voormalig woonhuis, gelegen aan de splitsing met de Baanstknokstraat. Eenlaags volume van beige beschilderde baksteen, afgedekt door een licht overkragend zadeldak met golfplaten, volgens het kadaster gebouwd in 1866 samen met een (later vermoedelijk bij de aanleg van het kruispunt afgebroken) kapel op de straathoek (registratie pas in 1878) en in 1948 uitgebreid met een parallelle vleugel. Licht getoogde (rechts) en rechthoekige (links) openingen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1878/200, 1948/72.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Achtsten Canton, Begint west van de Vyfweegsche, den beck van de weduwe Anthone Baert, den berrent, de hofsteden Gillis de Backer, Pieter Loof, Philippus Maesseele ende Joannes Verbeke daer inne begrepen, voorts oock de gonne van Joannes 't Jollé ende de kinderen Carel t'Jolle etc. ende eyndende op den Musschekoutter van Joos de Wintere, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Thienden Canton, Begint by den Cruyswegh den bosch van 't goet te Sinte Jans van noorden den herwegh ten westante vande Pyckstraete begrypende het goet te Coppenholle, de hofstede Carel Blauwblomme aende Pyckstraete, Gillis de Coninck, Gillis de Stoop ende den heer beton van Ingelmuster..., in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lindestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15303 (Geraadpleegd op )