Geografisch thema

Mirakelstraat

ID
15308
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15308

Beschrijving

Straat ten zuidwesten van het centrum van Waregem. De straat loopt van het kruispunt Spitaalstraat/ Caseelstraat/ Achterstraat over de Deerlijkseweg naar de Vichtseweg. De straatnaam, die pas is toegekend sinds 1990 ter vervanging van de oudere Sint-Jansstraat, verwijst naar de 'wonderbaarlijke' bouwgeschiedenis van de (voormalige) kerk van Nieuwenhove (zie Remi Vanmeerhaeghestraat), gebouwd in 1894-1895 zonder financiële of morele steun van het gemeentebestuur van Waregem of het bisdom Brugge.

Eerste weergave van het huidige straattracé komt voor op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. Zelfde weergave op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat officieel geregistreerd als "Chemin n° 42" met als omschrijving "Chemin de la Ferme Himpe François au Grand Chemin à Deerlyck et au cabaret dit Schitspoel". De kaart vertoont een kleine bewonerskern halverwege het straatdeel tussen beide steenwegen, twee hoeves (zie nummer 96) in de knik van het noordelijke straatdeel en op de hoek met de Caseelstraat is de "Ferme Himpe" weergegeven. In het laatste kwart van de 20ste eeuw, verkaveling van de gronden net ten noorden van de Deerlijkseweg.

Thans landelijke straat met kronkelend verloop en een geasfalteerd wegdek. Enerzijds woonfunctie, in mindere mate behouden agrarische activiteiten zoals landbouw (zie nummer 86) en vlas (zie nummer 96). Anderzijds ligt langs de straat ook het voetbalveld van Koninklijk Racing Waregem, zogenaamd het "Mirakelstadion" met bijhorende parking. De oudste bebouwing klimt op tot het begin van de 19de eeuw (zie nummer 22, nummer 86, nummer 96). Nummer 94, oorspronkelijk begin 19de-eeuwse hoevesite die vermoedelijk in de jaren 1950-1960 grondig is herbouwd. Boerenhuis met links een kleine, lagere berging en rechts haaks op het huis, de voormalige schuur, thans deels aangepast tot wagenhuis. Deels verhard en deels begraasd voorland.

 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Derden Canton, Begint op d'hofstede Pieter Furnier ende Elias Wemel Kleen Cazeele, houdende den zuytcant van de straete voorby de hofsteden van Joseph Daeveloose, Caerel Putman, Martinus de Meulemeester, Joannes de Coninck ende soo voorts... begint den grooten en kleenen Geer den zuytcant van de plaetse tot d'Holstarete ende Eyndende aen de langebrugghe by de biest zynde d'huyskoutters hier inne oock begrepen, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
 • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 20.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  Vlashandelaarswoning

 • Is deel van
  Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mirakelstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15308 (Geraadpleegd op )