Geografisch thema

Bavinkhovebosstraat

ID
15317
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15317

Beschrijving

West-oost georiënteerde landelijke weg, die de verbinding maakt tussen de Tinnenpotstraat (west) en de Bosstraat (oost). Op de Atlas der Buurtwegen (1846) aangeduid als "Bavichove bosch straet" en omschreven als "Chemin du Bois dit Bavicovebosch à la ferme Arnoud Buysse traversant celui dit Weesestraet". Wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) nog aangeduid als aardeweg. De straat wordt aangelegd in 1969. Het tracé van het oostelijk straatdeel wordt gewijzigd door uitbreiding van het zuidelijk gelegen bedrijf Ardo. In 2009 wordt het oostelijke straatdeel afgesloten voor het verkeer, de aansluiting op de Bosstraat wordt onderbroken door uitbreiding van het bedrijf Ardo.

Het "Bavichove Bosch" was gelegen ter hoogte van het kruispunt met de Bosstraat en wordt volgens De Flou reeds vermeld in een akte uit 1662. Zogenaamd wegens de eigendomssituatie, als bezit van de toenmalige dorpsheer van Ardooie (de Thiennes, markies van Berten), die tevens heer van Bavinchove (Frans-Vlaanderen) was.

In de 18de eeuw wordt de straat gekenmerkt door verspreide landelijke bebouwing (zie Ferrariskaart, 1770-1778), in de 19de eeuw komen enkele samenstellen van kleine landarbeiderswoningen voor, (zie Atlas der Buurtwegen, 1846).

Landelijke straat met verspreide hoevebebouwing. Cluster van bebouwing rond kruispunt met de Wezestraat, voornamelijk jaren 1960-1970 losstaande eengezinswoningen met tuin. Nummers 1-3: samenstel van twee kleine woningen, gelegen bij de erfoprit naar hoeve nummer 5. Nummer 1 vernieuwd, nummer 3 in rode baksteenbouw van twee traveeën onder zadeldak in mechanische pannen, met rechte muuropeningen onder betonlateien, onder meer met getraliede opkamer- en keldervenster.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1969/101.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XVIII, Brugge, 1938, kolom 960.
  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron: SANTY P. & BOONE B., met medewerking van CALLAERT G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie, deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Boone, Benjamin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve

  • Is deel van
    Ardooie


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bavinkhovebosstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15317 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.