Geografisch thema

Bergdoornstraat

ID: 15318   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15318

Beschrijving

Korte straat die de verbinding maakt tussen de Legestraat ten noorden en de Pittemsestraat ten zuiden. Aansluiting met de Pittemsestraat thans onderbroken voor autoverkeer. Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt de straat niet weergegeven. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) wordt de straat vermeld als "Doornbergstraet" en omschreven als "Chemin dela maison Verbroeck au lieu dit Turquien". Enkel het zuidelijke straatdeel loopt nog over dit oorspronkelijke tracé, dat naar de aansluiting met de Legestraat toe via twee bochten meer oostwaarts liep. Wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) al aangeduid als grind- of tarmacweg.

Genoemd naar "Den Berghedoorne", die wordt vermeld in een akte uit 1624 als een stuk land op "den Berg" te Ardooie. Ook de heuvel wordt "Bergdoorn" of " Doornberg" genoemd, naar verluidt omdat zich op de top een grote oude esdoorn bevond, nog vermeld in 1818.

De hoge ligging in de oosthoek van de gemeente leende zich tot het oprichten van windmolens. Op de Doornberg, het hoogste punt van Ardooie, wordt in 1643 een houten staakmolen gebouwd, "Bergmolen", "Doornbergmolen" of "molen Baert" genoemd (zie Pittemsestraat).

Huidige bebouwing bestaande uit een woonhuis uit het laatste kwart van de 20ste eeuw.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XVIII, Brugge, 1938, kolom 975.
  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bergdoornstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15318 (Geraadpleegd op 16-01-2021)