Geografisch thema

Bosstraat

ID
15327
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15327

Beschrijving

Landelijke straat met bochtig verloop en ontdubbeling ter hoogte van het kruispunt met de Bavinkhovebosstraat, die de Veldkaaistraat ten noorden verbindt met de Bloemgatstraat ten zuiden.

De weg wordt weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778), waarbij het hoofdtracé over de oostelijke arm van het thans ontdubbelde tracé loopt. In 1817 (zie primitief kadasterplan) vormt het westelijke tracé een landwegel, onder meer gebruikt als erfoprit voor hoeve nummer 3. De straat maakt op de Atlas der Buurtwegen (1846) samen met het westelijk deel van de Veldkaaistraat deel uit van de "Leen Eykstraet" en omschreven als "Chemin de la Maison dite: Rattekot au cabaret dit: Blomgat". Op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) wordt de weg nog grotendeels aangeduid als aardeweg, het uiterste zuidelijke straatdeel als grind- of tarmacweg. In 2009 wordt de aansluiting op de Bavinkhovebosstraat afgesloten, door uitbreiding van het bedrijf Ardo.

Het straatgedeelte ten noorden vlakbij de hoeve nummer 3 bestaat uit een stuk eikendreef.

Vermoedelijk genoemd naar het "Bavichove Bosch", dat gelegen was ten zuiden van het kruispunt van de Bosstraat met de Bavikhovebosstraat (zie aldaar).

Op de Ferrariskaart (1770-1778) is de weg nog slechts weinig bebouwd, met uitzondering verspreide hoevebebouwing bij de ontdubbeling van de weg. De straat loopt voornamelijk rond bosgebied gelegen rond het Ardooieveld. Tegen het midden van de 19de eeuw zijn in het zuidelijke straatdeel enkele kleine woningen verschenen, zie Atlas der Buurtwegen (1846).

Woon- en agrarische functie. Verspreide nieuwe of vernieuwde eenlaagswoningen, vaak teruggaand op of op de plaats van oudere bebouwing die al weergegeven wordt op de Ferrariskaart (1770-1778), onder meer nummers 1 en 5, of op de Atlas der Buurtwegen (1846), onder meer nummers 6-7-8. Bebouwing wordt in de 20ste eeuw aangevuld met nieuwe vrijstaande woningen. Cluster rond het kruispunt met de Leenbosstraat.

Bedrijfje nabij de Leenbosstraat (nummer 13), de westzijde van de straat wordt gedomineerd door het diepvriesbedrijf Ardo.

  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron: SANTY P. & BOONE B., met medewerking van CALLAERT G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie, deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Boone, Benjamin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Tabaksast

  • Is deel van
    Ardooie


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bosstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15327 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.