Geografisch thema

Bruinbergstraat

ID
15332
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15332

Beschrijving

Westelijke zijstraat van de Izegemsestraat die deze ten zuiden verbindt met de Lijsterstraat op grondgebied Emelgem. Vormt op de Ferrariskaart (1770-1778) grotendeels de grens tussen de kasselrij van Ieper (west) en het Brugse Vrije (oost). Het noordelijke straatdeel met brug over de Roobeek maakt nog deel uit van de vroegere Izegemstraat, voor de aanleg van de steenweg. Het primitief kadasterplan (1817) duidt de straat aan als "Bruyn-bergh-straete". Op de Atlas der Buurtwegen (1846) wordt de weg aangeduid als "Bruynbergstraet" en omschreven als "Chemin de la ferme Verhelst située sur le chemin dit: Iseghemstraet au cabaret den Zandberg et à la limite d' Emelghem". Het noordelijke straatdeel maakte onderdeel uit van de "Iseghemstraet", omschreven als "Chemin d'Ardoye à Iseghem". De straat wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) nog aangeduid als aardeweg. Halfweg maakt de straat een extra verbinding met de Izegemsestraat (tegenover erfoprit hoeve Izegemsestraat nummer 62), over het vroegere tracé van laatstgenoemde heen.

Ten noorden van de Roobeek, aan de westzijde van de straat, ligt in de 19de eeuw de herberg "Dry Beken" (verdwenen), zie Ferrariskaart (1770-1778) en Atlas der Buurtwegen (1846). Ten zuiden van de Roobeek ligt een hoeve (Izegemsestraat nummer 97), al aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (1846) aangeduid als "Ferme Verhelst". Nabij de grens met Emelgem komt de herberg "Den Zandberg" voor (nummer 2). De straatnaam "Bruijnberghstratje" wordt door de Flou geciteerd uit het renteboek van Mosscherambacht (1773).

Landelijke straat met woon- en agrarische functie. Op het einde van de 18de eeuw wordt de straat al gekenmerkt door verspreide landelijke bebouwing (zie Ferrariskaart, 1770-1778), grosso modo op de plaats van de huidige bewoning en veelal vernieuwd, onder meer nummers 3-5 als solitaire bebouwing op de Ferrariskaart, thans met nieuwe woonhuizen en serres; nr. 4 met nieuw woonhuis en ouder stalletje; nummers 8 en 10 nieuwbouw, nummer 8 met oudere 19de-eeuwse schuur in rode baksteen onder zadeldak en met getoogde muuropeningen.

Op het primitief kadasterplan (1817) wordt langs straatzijde nabij de grens met Emelgem een klein volume weergegeven, op de Atlas der Buurtwegen (1846) gekend als herberg "Den Zandberg", vergroot tot huidig volume in 1850, vernieuwd/verbreed in 1877. Thans in gebruik als bergruimte bij een nieuwe woning uit het derde kwart van de 20ste eeuw (nummer 2). Woning met lagere stal, onder zadeldak in mechanische pannen (nok haaks op straat). Noordgevel met onder meer kleine kozijnconstructie, erfgevel met getoogde muuropeningen, verbouwd met inbreng van poort; ijzeren pomp tegen de gevel. Nieuwe zijgevel, cementering met voegwerkimitatie.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1850/49, 1877/22.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel II, Brugge, 1921, kolom 979.
 • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron: SANTY P. & BOONE B., met medewerking van CALLAERT G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie, deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Boone, Benjamin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve uit het interbellum

 • Is deel van
  Ardooie


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bruinbergstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15332 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.