Geografisch thema

Burgerleenstraat (Ardooie)

ID
15333
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15333

Beschrijving

Rechte straat die voor een grootste gedeelte parallel aan de oostzijde van de autosnelweg A17/E403 loopt en vanaf de Beverensestraat ten zuiden naar het noorden toe loopt om op grondgebied van Koolskamp aansluiting te vinden op de Lichterveldsestraat. Het oorspronkelijke tracé van de straat wordt in de jaren 1970-1980 doorsneden door de aanleg van de autosnelweg. De weg loopt verder aan de andere zijde van de autosnelweg als doodlopend stuk van de Hoogbeverenstraat. Het nieuw aangelegde tracé leidt vanaf de Solwaterstraat tot op de Beverensestraat, kruisende de Hellestraat en het voormalig Duivelstraatje. Het huidige noordelijke straatdeel wordt op de Atlas der Buurtwegen (1846) weergegeven als "Burg Leenstraat" en omschreven als "Chemin du hameau de Hoog-Beveren à la ferme De Coninck". Het tracé van deze weg wordt thans onderbroken door de autosnelweg en loopt vandaag nog door aan de overzijde als doodlopend onderdeel van de "Hoogbeverenstraat". Het nieuwe tracé langsheen de autosnelweg loop voor een kort stukje (tot Solwaterstraat) over deze "Hoogbeverenstraat", in de Atlas der Buurtwegen omschreven als "Chemin de la ferme Verbeke au hameau de Hoog-Beveren". Het uiterst noordelijke straatdeel aan de noordzijde van de spoorweg wordt in de Atlas der Buurtwegen (1846) "Molenstraet" genoemd en omschreven als "Chemin de la ferme Mazure à la ferme Callewaert (Coolscamp)". Het uiterst noordelijke deel bij de grens met Koolskamp wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) al aangeduid als grind- of tarmacweg. Het overige tracé wordt pas aangelegd bij de aanleg van de autosnelweg.

Genoemd naar het "Leen ter Burght", afhankelijk van de heerlijkheid "Ter Straeten", dat zich in deze noordwestelijke hoek van de gemeente bevond.

Woon- en agrarische functie. Het noordelijke tracé komt voor op de Ferrariskaart (1770-1778), leidt in de 18de eeuw door bosrijk gebied en bevat verspreide landelijke bebouwing, met name op huidig nummer 24 en op het kruispunt met de Hoogbeverenstraat (zie aldaar).

Huidige bebouwing bestaande uit nieuwe of vernieuwde eenlaagswoningen, al dan niet met bijhorend landbouwbedrijf. Nummer 20 wordt op het primitief kadasterplan (1817) en op de Atlas der Buurtwegen (1846) weergegeven als tweewoonst, thans met nieuwe woning. Nummer 1, gecementeerd volume met voegwerkimitatie en vernieuwde muuropeningen.

 • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel

 • Is deel van
  Ardooie

 • Is gerelateerd aan
  Burgerleenstraat (Koolskamp)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerleenstraat (Ardooie) [online] https://id.erfgoed.net/themas/15333 (Geraadpleegd op )