Geografisch thema

Cloetbergstraat

ID
15337
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15337

Beschrijving

Landelijke weg met kronkelend verloop die de Roeselaarsestraat verbindt met de Izegemsestraat ten zuidoosten. Op het primitief kadasterplan (1817) wordt de straat nog als aardeweg weergegeven. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) wordt de weg reeds weergegeven als "Cloetbergstraet" en omschreven als "Chemin du Cabaret Witte Kave aux Maisons dites: Kerkhuizen traversant le chemin dit: Iseghemsstraet". De weg loopt in de 19de eeuw nog voor een stuk over de huidige Sterrestraat om verbinding te geven op de Cijnsmolenstraat. De straat wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) nog aangeduid als aardeweg.

Op de zuidwestelijke hoek van het kruispunt met de Roeselaarsestraat bevindt zich in 1817 nog de herberg "De Witte Kave" (zie primitief kadasterplan).

Woon- en agrarische functie. Enkele hoeves en landelijke woningen klimmen in geschiedenis op tot het laatste kwart van de 18de eeuw, thans verbouwd en/of vernieuwd. Onder meer eenlagige tweewoonsten nummers 9-11 en nummers 36-38. Nummer 40, "Hoeve ter Sterre" met nieuw woonhuis en 19de-eeuwse hoevegebouwen rond een begraasd erf met losse verharding. Ten noorden een stalletje in donkerrode baksteenbouw onder overkragend zadeldak in mechanische pannen, met bebording op de zijgevels; getoogde muuropeningen; oostelijke zijgevel met getoogd zolderluik waarboven een rondbogige kapelnis in geelbakstenen omlijsting. Parallel aan de zuidzijde een schuur onder zadeldak (deels Vlaamse pannen, deels golfplaat), met wagenhuis onder houten latei, gedichte asemgaten. Aangevuld met 20ste-eeuwse landelijke bebouwing, onder meer nummer 1, hoeve met nieuw woonhuis en hoevegebouwen; nummer 3, tweewoonst bereikbaar via erfoprit, vernieuwd in 1948, met achtergelegen oudere koestal.

Bouw van alleenstaande woningen in tuin in de tweede helft van de 20ste eeuw, onder meer het noordelijk deel van de straat, aansluitend op de Roeselaarsestraat en de nummers 13-21.

  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties

  • Omvat
    Hoeve met losse bestanddelen

  • Is deel van
    Ardooie


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Cloetbergstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15337 (Geraadpleegd op 06-03-2021)