Geografisch thema

Groenboomgaardstraat

ID
15347
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15347

Beschrijving

Smalle geasfalteerde weg met gebogen verloop die de Kaaistraat verbindt met de Zwarteleeuwstraat ten oosten. De straat wordt op de Atlas der Buurtwegen (1846) weergegeven als landwegel "Groenenboomgaerdweg" en omschreven als "Sentier d'Ardoye au lieu dit: Bonoogen par le chemin dit: Turkeynstraet". Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt het gebied weergegeven met twee bebouwingsconcentraties: rond nummers 1 en 6, verbonden via erfoprit met de Kaaistraat en rond nummers 15-21, met erfoprit naar de Zwarteleeuwstraat. Beide bewoningskernen worden door een landwegel met elkaar verbonden. Op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) wordt de straat niet weergegeven.

Voornamelijk woonfunctie. Bebouwing vanouds voorkomend in twee clusters nabij de Kaaistraat en nabij de Zwarteleeuwstraat, zie Ferrariskaart (1770-1778). Deze situatie wordt ook nog weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1846). De meeste woonhuizen zijn vernieuwd in het tweede of derde kwart van de 20ste eeuw.

Nummer 19, hoevetje toegankelijk via ijzeren hek tussen betonpijlers, bestaande uit bakstenen gebouwen in U-vorm rondom het erf, afgesloten door esdoornhaag. Woonhuis vernieuwd in het derde kwart van de 20ste eeuw, aan de oostzijde een haaks roodbakstenen stalvolume uit 1885, onder zadeldak in mechanische pannen; zuidelijke zijgevel met houten mijtervormige gevelkapel, getoogd zolderluik en uitvliegopeningen in de gevelpunt; erfgevel met poort en staldeurtjes. Ertegenover aan de westzijde een verankerd bakstenen schuurtje met gecementeerde plint, rechthoekige muuropeningen onder betonlateien. Langsheen nummer 19 toegang tot nummers 15-17, eenlaagswoningen vernieuwd in derde kwart van de 20ste eeuw, nummer 17 met houten mijtervormige gevelkapel met beeld Onze-Lieve-Vrouw met Kind. Nummer 21, "Zonneweelde", met 20ste-eeuws boerenhuis in rode baksteenbouw met muuropeningen onder betonlateien, en achtergelegen parallel schuurtje onder zadeldak in mechanische pannen, met poort onder licht verhoogde dakoverstek en aan de erfzijde met stalletjes met rechthoekige deurtjes.

Nummer 6, 20ste-eeuwse hoeve, toegankelijk via ijzeren hek tussen witgekalkte betonpijlers, met boomgaard. Aangevuld met losstaande bebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1885/9.
  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron: SANTY P. & BOONE B., met medewerking van CALLAERT G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie, deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Boone, Benjamin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Onze-Lieve-Vrouwekapel

  • Is deel van
    Ardooie


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Groenboomgaardstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15347 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.