Geografisch thema

Hazestraat

ID
15349
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15349

Beschrijving

Straat die vanaf de Pittemsesteenweg in een L-vormig tracé zuidwaarts loopt en een oostelijke verbinding maakt met de Kasteelstraat, op de grens met Pittem. De straat wordt op de Atlas der Buurtwegen (1846) weergegeven als "Den Loopendenhaes" en omschreven als "Chemin partant de celui dit Thieltweg of Boterweg passant devant la ferme Demeulenaere allant au cabaret dit: Braembosch (Pitthem)". Op de Atlas der Buurtwegen vertrekt de straat immers vanaf de Boterstraat, op het gedeelte dat gesupprimeerd werd bij de bouw van het bedrijf d'Arta. De huidige erfoprit naar nummer 2 maakt in het midden van de 19de eeuw deel uit van een apart straattracé dat zuidwaarts leidt tot op het kasteeldomein de Jonghe d'Ardoye, vermeld als "Sterrestraet" en omschreven als "Chemin de la ferme dite: Verbrande Hofstede aux Drèves privées dites: de Sterre" (niet te verwarren met de huidige Sterrestraat). Deze "Sterre" was een drevenpatroon in stervorm, gelegen aan de noordzijde van de Meulebeeksestraat en behorend tot het kasteeldomein. De weg wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) grotendeels aangeduid als grind- of tarmacweg. Het verdwenen zuidelijk straatdeel (voormalige Sterrestraat) dat aansluiting vond op de Kasteelstraat staat weergegeven als aardeweg.

Woon- en agrarische functie. Het noordelijke straatdeel loopt tussen de bedrijfsgebouwen van het diepvriesbedrijf d'Arta, gesticht in 1988. Voor het overige landelijke bebouwing waarvan de meeste sites in bestaan opklimmen tot de tweede helft van de 18de eeuw, zie voorkomen op de Ferrariskaart (1770-1778).

Nummer 3, hoeve met eenlaags woonhuis, thans met erfgevel uit 1952, rechthoekige muuropeningen met nieuw schrijnwerk. Erfoprit geflankeerd door eiken. Naoorlogse loods. Nummer 7, restaurant 't Hazeveld, met vernieuwde bakstenen gebouwen onder zadeldaken in Vlaamse pannen. Eenlaags volume van vier traveeën en poort, met beborde zijgevel, noordelijke aanbouw.

Nummer 1, thans met interbellumwoonhuis, roodbakstenen volume van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in zwartgeglazuurde mechanische pannen, opgedeeld in verdiepte muurvelden, met rechthoekige muuropeningen onder betonlateien (nieuw schrijnwerk). Boven de voordeur een beglaasde gevelnis met Heilig Hartbuste. Naastgelegen loods/vlasschuur in geelbruine baksteen met betonlateien. Op de plaats van een oudere hoevesite, zie U-vormige opstelling op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (1846).

Nummer 2, nog niet aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), wel voorkomend op het primitief kadasterplan (1817) als een samenstel van twee kleine volumes, in 1948 samengevoegd, vergroot en voorzien van een nieuw landgebouw. Thans eenlaags roodbakstenen volume onder zadeldak in mechanische pannen. Noordzijde in blote baksteen met smalle vensters onder betonlateien en aanbouw, gecementeerde zijgevel. Gecementeerde erfgevel van de voormalige tweewoonst van vier en drie traveeën met sierplint en imitatievoeg, rechthoekige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk en nieuwe onderdorpels. Westelijk staldeel, oostelijke aanbouw onder lessenaardak in Vlaamse pannen, voorzien van staldeurtjes. Nummer 5, nieuwbouw.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1948/37.
  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron: SANTY P. & BOONE B., met medewerking van CALLAERT G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie, deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Boone, Benjamin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hazestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15349 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.