Geografisch thema

Olifantstraat

ID: 15357   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15357

Beschrijving

Straat ten zuidwesten van het centrum van Waregem, lopend van de Spitaalstraat in noordelijke richting tot aan de Spitaalstraat. De straatnaam, die reeds wordt vermeld in 1675, verwijst naar een herberg die hier stond op de hoek met het zuidelijke deel van de Spitaalstraat.

Eerste weergave van de straat op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. Sindsdien is het uitzicht van de straat amper gewijzigd. Het kapelletje aan de oprit van de hoeve nr. 21 wordt voor het eerst op een kaart aangeduid op het primitief kadasterplan (circa 1835). Vóór de aanleg van de spoorlijn Gent-Kortrijk circa 1838-1839 liep de straat uit op de Desselgemsesweg; nadien buigt het tracé van de Spitaalstraat af in oostelijke richting waardoor de Olifantstraat niet langer uitmondt in de steenweg. Op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat samen met de eertijds in het verlengde lopende Kruiskensstraat nog vermeld als "Chemin n° 62" ofte "Chemin du Cabaret Bourgoens Kruys à Vive St. Eloi au cabaret den tap uyt" zogenaamd de "Tap uyt straet".

Landelijke, amper bebouwde straat die slechts deels is voorzien van een geasfalteerd wegdek, deels aarden weg. Van oudsher kruist de straat de Hooibeek. De bebouwing betreft één enkele waardevolle hoevesite die opklimt tot de 18de eeuw (zie nr. 21). Voorts hoofdzakelijk landbouwgrond.

  • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 21.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2010


Relaties

  • Omvat
    Hoeve De Hoge Lucht

  • Omvat
    Onze-Lieve-Vrouwekapel

  • Is deel van
    Waregem