Geografisch thema

Oude Vijvestraat

ID
15361
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15361

Beschrijving

Straat ten noordwesten van het centrum van Waregem, in noordwestelijke richting lopend vanaf de Putmanstraat en even onderbroken door de stadsring. De straatnaam gaat terug op de 18de-eeuwse straatnaam en verwijst naar de toenmalige verbinding met de toenmalige buurgemeente Sint-Eloois-Vijve.

Oudste weergave van het tracé op het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757, als onderdeel van de noord-zuidverbinding tussen het centrum van Waregem en Sint-Eloois-Vijve: via de huidige Stationsstraat, Marcel Windelsstraat, de Putmanstraat, de Oude Vijvestraat en de Vijfseweg. Door de aanleg van de spoorlijn Gent-Kortrijk in 1839 loopt de straat vanaf dan tot tegenaan de spoorlijn. Op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat samen met de huidige Stationsstraat, Marcel Windelsstraat en een deel van de Putmanstraat aangeduid als "Chemin n° 50", met als beschrijving "Chemin de la route de Thielt à Kerckhove à la ferme Blaubloome par la station au chemin de fer" ofte zogenaamd "Oude Vijfstraat". De eerste bebouwing verschijnt pas vanaf de jaren 1930. Vanaf het laatste kwart van de 20ste eeuw wordt de straat, aansluitend bij de verkaveling vanaf de jaren 1970 en bebouwing van de ten oosten gelegen Meiweg, verkaveld en bebouwd. Met de aanleg van de stadsring in 2002 wordt de straat onderbroken. Thans quasi rechte straat met geasfalteerd wegdek en voornamelijk recente bebouwing. Enkele gebouwen uit het einde van de jaren 1920-1930, zoals de voormalige weverij (links van nummer 33) en de modernistische hoekwoning van 1935 (nummer 1). Nummer 15, modernistisch geïnspireerde woning gebouwd voor handelaar Maurice Devriese in 1934 maar vermoedelijk in de tweede helft van de 20ste eeuw voorzien van een nieuw gevelparement en nieuw schrijnwerk. Nummer 20, vermoedelijk oorspronkelijk onbeschilderde, art-decogetinte villa met achterliggend langwerpig bijgebouw, opgetrokken voor de familie Verschuere in 1935; typische erkers en overhoekse vensters maar vernieuwd schrijnwerk. Voormalige weverij (nummer 33).

 • Kadasterarchief west-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1934/29, 1935/42.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nummer 1938: Vijfden Canton, Begint op de Plaetse met de erfve van Sint Hubrecht tot Casteelbrugge ende beke noortcant van de plaetse, houdende de dreve of straete naer Vijfve St.Eloy, Begrypende d'hofstede van Caboyter ende landen daer aen liggende, Eyndende... op t' lant ende een hoeckxken meersch aen de Gaverbeek ten suytcante van het straetken, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
 • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 10.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Modernistisch hoekpand

 • Omvat
  Weverij

 • Is deel van
  Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oude Vijvestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15361 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.