Geografisch thema

Putmanstraat

ID
15371
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15371

Beschrijving

Straat in het centrum van Waregem. De straat loopt van de Stationsstraat naar het kruispunt van de Jan Bouckaertstraat en Meiweg. In 1938 krijgt de straat de naam P. Putmanstraat, die bij de herziening van de straatnamen in 1990 wordt ingekort tot Putmanstraat, waardoor zowel wordt verwezen naar vader Putman, als naar de zoon. Palmer Putman (1870-1910) was een succesrijk Waregemse schrijver van romantische toneelstukken en uitgever van toneelstukken en andere. Zoon Willem Putman (1900-1954), die onder meer inspecteur was van de openbare bibliotheken van West-Vlaanderen, schreef een aantal toneelstukken en romans, deze laatste onder het pseudoniem Jean du Parc.

Oudste gekende weergave van het straattracé komt voor in het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757: de straat vormt samen met het eerste stuk van de huidige Stationsstraat, de huidige Marcel Windelsstraat en het laatste stuk van de huidige Stationsstraat de enige weg van de marktplaats van Waregem in noordelijke richting. De weg is ter hoogte van de Putmanstraat onbebouwd, op uitzondering van één site ten noorden van de straat, ter hoogte van het huidige nummer 47, volgens de bijschriften van de kaart een belangrijke, omwalde hofstede. Vanaf het tweede kwart van de 19de eeuw wordt op de historische kaarten het tracé van de latere Stationsstraat weergegeven, dat met de aanleg van de spoorlijn Gent-Kortrijk in 1839 en de bouw van het spoorstation van Waregem geleidelijk aan tot ontwikkeling komt. Ten westen van de reeds bestaande site verschijnt een klein hoevetje dat later wordt opgedeeld in verschillende wooneenheden (zie nummers 35-39). Identieke weergave op de kaart van P.C. Popp (1840-1850). Op de een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt het eerste deel van de straat - tot aan de huidige Oude Vijvestraat - vermeld als "Chemin n° 54" en de omschrijving "Chemin du hameau dit de l'Holem au chemin dit Vijfstraet" of "(Kleine) Holem straet". Het tweede, langste deel van de straat, is aangeduid als "Chemin n° 50", met als beschrijving "Chemin de la route de Thielt à Kerckhove à la ferme Blaubloome par la station au chemin de fer" ofte zogenaamd "Oude Vijfstraat". Aangezien na 1839 het belang van de Stationsstraat toeneemt, raakt het tracé van de Marcel Windelsstraat en de Putmanstraat als verbinding naar onder andere Sint-Eloois-Vijve steeds meer ondergeschikt. Pas vanaf het eerste kwart van de 20ste eeuw wordt de straat echt verkaveld en geleidelijk aan bebouwd.

Thans straat met licht gebogen tracé en geasfalteerd wegdek; uitsluitend bewoning. De huizen aan de noordzijde van de straat hebben allemaal een tweede uitweg langs een parallel lopende toegangsweg. Hoofdzakelijk aaneensluitende bebouwing, vooral naar het einde van de straat toe, aansluitend bij de bebouwing van de Marcel Windelsstraat. Centraal enkele vrijstaande panden met tuin. De bebouwing klimt uitzonderlijk op tot de 19de eeuw (zie nummers 35-39) doch voornamelijk begin 20ste-eeuwse woningen. Nummers 49-53, eenheidsbebouwing van 1899 van drie woningen; verankerde, wit beschilderde baksteenbouw onder pannen zadeldaken met licht getoogde openingen en typerende doorgetrokken lekdrempels; enkele vergrootte vensters en vernieuwd schrijnwerk. Nummer 9, woning van 1900 (registratie in 1901) met vermoedelijk later bepleisterde gevel met vergroot venster en deels vernieuwd schrijnwerk en zijgevel. Nummer 29, rijwoning met bepleisterde lijstgevel met imitatievoegen, gebouwd in 1925 doch heden met deels gewijzigd schrijnwerk. Nummer 50, woning uit de jaren 1920 met lichte cottage-invloed, zie overkragende dakrand; overal vernieuwd houtwerk. Nummers 61-67, twee samenstellen van telkens twee woonhuizen, respectievelijk daterend van 1938 en 1933 en allemaal voorzien van nieuw schrijnwerk; sober uitgewerkte voorgevels met zeker bij de nummers 61, 63 en 65 art-deco-invloeden in de vormgeving; nummer 67 met eenvoudige voorgevel van gele baksteen. Modernistische woning op de hoek met de Oude Vijvestraat (Oude Vijvestraat nummer 1). Imposante, hedendaagse villa (nummer 47) op site die reeds in de 18de eeuw was bebouwd, zie landboek van Waregem uit 1753-1757.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1899/10, 1901/25, 1933/33, 1938/39.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nummer 1938: Vijfden Canton, Begint op de Plaetse met de erfve van Sint Hubrecht tot Casteelbrugge ende beke noortcant van de plaetse, houdende de dreve of straete naer Vijfve St.Eloy, Begrypende d'hofstede van Caboyter ende landen daer aen liggende, Eyndende... op t' lant ende een hoeckxken meersch aen de Gaverbeek ten suytcante van het straetken, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
 • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 47.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in art-decostijl

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Elektriciteitscabine

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Villa in cottagestijl

 • Is deel van
  Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Putmanstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15371 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.