Geografisch thema

Roger Vansteenbruggestraat

ID
15374
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15374

Beschrijving

Straat ten noordwesten van het centrum van Waregem, lopend van de Vijfseweg naar de spoorweg Gent-Kortrijk. Na de spoorweg loopt het straattracé verder als de René Sabbestraat. De straatbenaming, die dateert uit 1947, is een verwijzing naar Roger Van Steenbrugge, een Waregemnaar die actief was tijdens de Tweede Wereldoorlog en net als bijvoorbeeld Jozef Duthoy omkwam in 1944.

Eerste weergave van de straat op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757, waar de straat vertrekt aan "De Vyf weghen" en slechts twee bebouwde sites vertoont, namelijk aan de westzijde de straat. Het oorspronkelijk tracé wordt circa 1839 doorbroken/afgesplitst door de aanleg van de spoorweg Gent-Kortrijk. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) staat het noordelijke deel van de straat gecatalogeerd als "Chemin n° 49" met als beschrijving "Chemin de la ferme Debrabander au lieu dit Evangelieboom à Deerlyck" zogenaamd "Harelbekestraet"; vanaf het kruispunt met de Baanstknokstraat/Boulezlaan is de straat "Chemin n° 55", beschreven als "Chemin du Cabaret Den Smoor au cabaret de Dry Kwakkel" ofwel de "Vennestraet". Vrijwel ongewijzigd straatbeeld tot in de loop van de 20ste eeuw. Door de ontwikkeling van de ten westen gelegen wijk "Bilkhage" in het begin van de jaren 1960 ontstaat de nood aan een plaats om de nieuwe bevolking te onderwijzen. In 1961 kopen de Zusters van het Geloof, die ook in het centrum van Waregem de school leiden (Keukeldam nummer 1), een stuk grond op de hoek met de Vijfseweg en laten er een schoolgebouwtje (nummer 17) optrekken dat in de laatste decennia verschillende uitbreidingen kent, parallel met de verkaveling en bebouwing van de omliggende straten. In de jaren 1970 worden de spoorlijnen geëlektrificeerd en verdwijnen de overwegen ten voordele van de viaduct. In 2007 aanleg van een klein straattracé ten oosten van de straat, net aan de spoorweg, zogenaamd naar gemeenteraadslid en senator Armand De Rore.

Straat met deels geasfalteerd wegdek en deels bestaande uit betonplaten; eerst vrij recht tracé dat vóór de Vijfseweg afbuigt naar die weg toe. Quasi uitsluitend bewoning, een schoolgebouw en een moskee El Azhar (nummer 102); aan de spoorweg, kleine concentratie van fabrieken (zie Fabrieksstraat). Vrij recente bebouwing, voornamelijk uit het laatste kwart van de 20ste eeuw. Oudste woonhuizen dateren vermoedelijk uit de jaren 1920: vrijstaande werkmanswoonsten (nummer 53 en nummer 94); bruine baksteenbouw onder pannen zadeldaken voorzien van een voorgevel van oranje baksteen, bij nummer 53 op traditionele wijze gecombineerd met arduin voor de geblokte ontlastingsbogen. Licht getoogde openingen en beperkt baksteenmetselwerk. In het zuiden van de straat staan enkele degelijke woonhuizen/ villa's uit de jaren 1930-1950 (zie nummer 104, nummer 117, nummer 123), mogelijk directeurswoningen bij de naburige fabrieken. In beperkte mate aaneengesloten woonhuizen in de bocht naar de Vijfseweg toe, daterend van het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw (zo bijvoorbeeld nummer 86 van 1949).

 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nummer 1938: Sesden Canton, Begint al den noorcant van het straetken voorseyt, loopende naer d'hofstede Carel Blauwblomme, ende soo voorts noordwaert tot tegen Vyfve Sint Eloy, loopende soo voorts lancxt het beecxken tot de hofstede Guillaume Van Craeynest, houdende den oostcant van de straete tot voorby d'hofstede van de weduwe Antone Baert aende Vyfweghsche, wesende de leste partie... den beck van Sieur Joannes Cardon, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nummer 1938: Sevensten Canton, Begint aen het lant ende bosch van Pieter en Joos Huys aende Vyfweegsche straete begrypende d'hofstede van den heer de Bisschop, de gronden voor d'hofstede Caerel Blaublomme, ende d'hofstede ende landen van den voornomden Huys, begrypende het gelent den roosman, den noordcant van den Plaetsemeulencoutter, ende soo voorts tot ende met n° 974 wesende den huyse ende erfve van Geeraert Van Drousbeke, hoedwasscher, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
 • COOREVITS S., NOYEZ E., Bouwbeeld 30-50. Invloeden van Art Deco en Modernisme in Waregem, De Gaverstreke, jg. 36, 2008, p. 425.
 • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 47.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  Sint-Petrusschool

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa

 • Is deel van
  Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Roger Vansteenbruggestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15374 (Geraadpleegd op )