Geografisch thema

Sint-Jozefsstraat

ID
15378
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15378

Beschrijving

Straat ten westen van het centrum van Waregem, lopend van de Broekstraat naar de Toekomststraat. De straatnaam is een verwijzing naar de Heilige Jozef, patroonheilige van de werklieden en in die context gekozen als patroon van de in 1938 aan de Toekomststraat opgetrokken "Sint-Jozefs Vrije Beroepsschool", het latere Vrij Technisch Instituut (Toekomststraat nummer 75), dat in de jaren 1960 werd uitgebreid in zuidoostelijke richting.

Het straatdeel vanaf de Broekstraat wordt voor het eerst duidelijk aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1844) als "Sentier n° 139", omschreven als "Sentier de la ferme Vanhoutte Jean au Cabaret de Kwakkel" ofwel de "Kwakkel wegel". Dit straatdeel loopt op de Atlas door tot aan de huidige Westerlaan. De officiële aanleg van voormalige wegeltje tot straat wordt bij het kadaster geregistreerd in 1953. Het tweede, meest noordelijke straatdeel is ontstaan wanneer, met de bouw in de jaren 1960 van de uitbreidingen van het VTI aan de Toekomststraat, het tracé in noordelijke richting wordt doorgetrokken langs de nieuwe schoolgebouwen en zo een verbinding vormt met de Toekomststraat. Meteen wordt ook een voormalige hoeve (thans nummers 5-7-9) die van oudsher een uitrit had naar de huidige Westerlaan definitief ontsloten.

Heden straatje met geasfalteerd wegdek en bochtig verloop dat centraal rondom een voormalige hoeve (nummers 5-7-9) loopt. Dominerende educatieve functie (zie schoolgebouwen met speelplaatsen van de Mariaschool aan de Broekstraat, van het VTI aan de Toekomststraat en van het BLO "Zonneburcht" met bijhorend speelplein "Zonneplein" aan de Sint-Jozefsstraat) en in zeer beperkte mate ook wonen, onder meer de achterkanten van de bebouwing aan de Westerlaan. Sinds 2003 zijn twee villa's uit de jaren 1940 (onder meer nummer 17 "Mijn Droom") samengevoegd, uitgebreid en ingericht als exporuimte naar een ontwerp van architect Frank Delmulle (Ideëel Architectenbureau) in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, zie Westerlaan nummer 17. De bewaarde bebouwing klimt in kern mogelijk op tot de 18de eeuw. Nummers 5-7-9, voormalig boerenhuis van een eertijds omwalde hoeve die reeds wordt weergegeven op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. In 1888 wordt het noordwestelijke deel van de omwalling rond de hoeve gedempt en het boerenhuis uitgebreid in oostelijke richting. Volgens de mutatieschetsen uit het kadaster is de rest van de omwalling al gedempt in 1947, wanneer het voormalige boerenhuis wordt opgesplitst in drie wooneenheden.

Bouw in 1978 van nummer 3, schoolgebouw "Zonneburcht" in opdracht van het VTI aan de Toekomststraat.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1888/38, 1947/73, 1953deel 2/14.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Negensten Canton, Beginnende den bosch Sieur Adriaen François Cardon, d'hofstenden Ingel Duyck, d'heer Ghesquirre, Jacobus Vanhoutteghem, Joannes van Rechem, François de Winter, 't goet te Pycken, ende noorts de gronden van oosten de Pyckstrate, Eyndende... een partie landt ende bosch van 't goet te Pycke by den Wallegracht, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
  • VTI – Waregem. 1938-1998, 1998.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Jozefsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15378 (Geraadpleegd op )