Geografisch thema

Ter Elststraat

ID
15384
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15384

Beschrijving

Straat ten noordwesten van het centrum van Waregem, lopend van de Vandewoestijnelaan naar de Roger Van Steenbruggestraat. De straat verwijst naar villa "Ter Elst", gelegen aan de Vijfseweg.

Eerste weergave van het straattracé op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. Op de noordelijke straatkant zijn een tweetal bebouwde sites te zien waarvan één het goed "Ter Elst" is aan de latere Vijfseweg. Weliswaar onbebouwd aangeduid op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Behalve de in de 18de eeuw bebouwde hoevesite, thans op de hoek van Het Veen gelegen, wordt de straat pas in het begin van de 20ste eeuw bebouwd met twee cottagevilla's (nummer 4 en nummer 7), overige bebouwing aansluitend bij de lintbebouwing aan de Vijfseweg en nieuwbouwappartementen op de hoek met de Vandewoestijnelaan.

Thans straat met geasfalteerd wegdek dat slechts deels (tot een beetje voorbij nummer 7) toegankelijk is voor autoverkeer.

 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nummer 1938: Sevensten Canton, Begint aen het lant ende bosch van Pieter en Joos Huys aende Vyfweegsche straete begrypende d'hofstede van den heer de Bisschop, de gronden voor d'hofstede Caerel Blaublomme, ende d'hofstede ende landen van den voornomden Huys, begrypende het gelent den roosman, den noordcant van den Plaetsemeulencoutter, ende soo voorts tot ende met n° 974 wesende den huyse ende erfve van Geeraert Van Drousbeke, hoedwasscher, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Herdenkingssteen

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa Het Rozenhuis

 • Is deel van
  Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ter Elststraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15384 (Geraadpleegd op )