Geografisch thema

Tjollensstraat

ID
15386
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15386

Beschrijving

Straat ten westen van het centrum van Waregem, lopend van het kruispunt van de Weversstraat, Zeswegenstraat en Broekstraat naar de in het verlengde liggende Hugo Verrieststraat. De scheiding met laatstgenoemde straat wordt gevormd door de spoorlijn Gent-Kortrijk. De naam van de straat dateert van 1960 maar reeds in de 19de eeuw is er sprake van onder meer de Tjollenwegel. Het toponiem verwijst naar de eigennaam 't Jolle, een familie die eigenaar was van enkele gronden en huizen in de buurt.

Oudste weergave van de straat dateert reeds uit de 18de eeuw, zie aanduiding op een kaart uit het een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757, en op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Het tracé maakt samen met de huidige Broekstraat, Groene Wandeling en Waterstraat deel uit van de bochtige weg naar de op de Ferrariskaart zo aangeduide "Hau Nieuwenhove" (huidige Waterwijk) met enkele verspreid gelegen kleine volumes. Na de aanleg van de spoorlijn Kortrijk-Gent in 1839 wordt de oorspronkelijke weg onderbroken. Op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat zoals de huidige Broekstraat en de ten noorden lopende Hugo Verrieststraat omschreven als "Chemin n° 56", met als omschrijving "Chemin du lieu dit Het Keerkin au hameau Het Smoorken" met de naam "Broekstraet" of "Groenestraet"; een ten noordoosten gelegen tracé is gecatalogeerd als "Chemin n° 59", zijnde de "Chemin du hameau de l'Holme à celui dit Tyollen hoek" of de "Lijkstraet". Met de aanleg van de spoorlijn Ingelmunster-Anzegem in 1868 wordt de straat opnieuw onderbroken. In de jaren 1960 wordt aan de zuidwestzijde van de straat, aansluitend bij de sinds de jaren 1950 gerealiseerde woonwijk Het Gaverke bestaande uit de ten zuidwesten gelegen Azaleastraat, Geraniumstraat, Tulpenlaan en een deel van de Pijkstraat, een kleine woonwijk "Gaverhof" opgetrokken. Deze is een initiatief van Helpt Elkander en wordt gerealiseerd in het kader van de krotopruiming (oude woningen worden gesloopt en nieuwe gebouwd waarin de bewoners van de oude woningen werden gehuisvest). De nieuwe wijk bestaat uit zestien woningen voor bejaarden, ontworpen door de Waregemse architect Karel Algoed. In 1970 wordt de spoorlijn Gent-Kortrijk geëlektrificeerd en verdwijnt de overweg tussen de Tjollens- en Verrieststraat; bouw van de viaduct.

Thans korte, licht krommende straat met twee zijtracés. Verspreid gelegen, kleinschalige bebouwing bestaande uit enkele eenlaagshuizen met mogelijk oudere kern zoals nummer 66 doch later grondig verbouwd. Nummer 1-23, twee groepen van zes gekoppelde eenlaagshuizen opgetrokken rondom een centrale groenzone en gebouwd "OP 27 NOVEMBER 1965 WERD "GAVERHOFS" / LAATSTE KROTWONING GESLOOPT DOOR IR.?. / SPRUYT DIRECTEUR-GENERAAL DER N.M.H. / EN DE "MEI" GEZET OP DE BEJAARDEN- / HUISJES DOOR SENATOR M. COUCKE". Wit beschilderde baksteenbouw op onbeschilderde bruine plint en onder zadeldaken met dakvensters.

  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Negensten Canton, Beginnende den bosch Sieur Adriaen François Cardon, d'hofstenden Ingel Duyck, d'heer Ghesquirre, Jacobus Vanhoutteghem, Joannes van Rechem, François de Winter, 't goet te Pycken, ende noorts de gronden van oosten de Pyckstrate, Eyndende... een partie landt ende bosch van 't goet te Pycke by den Wallegracht, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
  • COOREVITS S., DE CLERCQ E., Van tuinwijk tot hoogbouw. Woonwijken in Waregem, 1922-1977, 2007, p. 58-60.
  • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 40.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Tjollensstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15386 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.