Geografisch thema

Vennestraat

ID
15390
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15390

Beschrijving

Straat in het centrum van Waregem, lopend van het kruispunt van de Jozef Duthoystraat, Stormestraat en Henri Lebbestraat, bijgenaamd kruispunt Drie Koningen, in noordoostelijke richting naar de Westerlaan.

In oorsprong loopt de straat door tot aan kruispunt de Zeswegen maar dat laatste deel wordt met de aanleg van de Westerlaan in de jaren 1980 heraangelegd en opgenomen in de ringlaan. De benaming verwijst naar het toponiem 'vennen' dat volgens Meuris reeds in 1487 op die locatie voorkomt. Een mutatieschets uit het kadaster geeft de straat met beperkte bebouwing reeds weer in 1929. Niettemin wordt de straat nog niet afgebeeld op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut van 1931.

Thans korte, rechte straat met recent wegdek van klinkers en jonge bomen. Voornamelijk bewoning, naar de Westerlaan toe ook enkele handelsactiviteiten. Oudste bebouwing vanuit de Stormestraat, zie hoekpand met de Stormestraat van 1912. Voorts aan de oostzijde voornamelijk bescheiden arbeiderswoningen uit de jaren 1920 (zie nummer 12); uitzonderlijk een eenvoudig, klein woonhuis (nummer 20) van 1930 gebouwd voor metser Gentiel Verhooss en voorzien van beperkte modernistische inslag, zie langwerpige, afgeronde trapverlichting boven de (aangepaste) voordeur. Westkant bebouwd met garages en nummer 5, een vierbeukige, voormalige vlasschuur met onder meer laadluik. Ook recentere architectuur, enerzijds nummer 4, een woonhuis uit het laatste kwart van de 20ste eeuw en getypeerd door de inspringende volumes met geïntegreerde bloembakken, balkon en portaal, en het kenmerkende materiaalgebruik. Anderzijds vrij groots, hedendaags appartementsgebouw zogenaamd "VENNEPAND" - zie opschrift - uit het begin van de 21ste eeuw, gelegen tegenaan de kruising van de Vennestraat en de Westerlaan.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1930/20.
  • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 23.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Eenheidsbebouwing

  • Is deel van
    Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vennestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15390 (Geraadpleegd op )