Geografisch thema

Vredestraat

ID
15396
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15396

Beschrijving

Straat ten zuiden van het centrum van Waregem, lopend van de Franklin Rooseveltlaan tot aan de Expresweg. De straatnaam, toegekend in 1990, verwijst naar de voormalige herberg "In d'Hoop en vrede" die hier eertijds was gevestigd. Eerste weergave van het tracé op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778); het tracé is gelegen in het verlengde van de huidige Brouwerijstraat en de Bieststraat en is behalve aan het begin van de straat niet bebouwd. Op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) samen met de huidige Bieststraat geregistreerd als "Chemin n° 23", zijnde de "Chemin du hameau de Biest au cabaret dit d'Hope van vrede" of zogenaamd "Bieststraet". Vanaf de straat vertrekken twee veldwegen in noordelijke richting - waarvan er één later het tracé vormt van de Galopstraat - en één in zuidelijke richting. De bebouwing is ongewijzigd. Op het einde van de 19de eeuw is in het midden van de straat een thans verdwenen bebouwde site. In 1990 wordt door de aanleg van de Expresweg Kaster (Anzegem) - Waregem - Roeselare (N382) het historische tracé Bieststraat-Vredestraat onderbroken door een rondpunt. Vanaf dan, verkaveling en bebouwing van de percelen, parallel met de ten noorden en ten zuiden gelegen nieuwe woonwijken.

Thans vrij rechte geasfalteerde straat; quasi uitsluitend bewoning. Vrij residentiële bebouwing uit de laatste decennia. Amper oudere bebouwing, in casu opklimmend tot de jaren 1930 (zie nummer 35).

  • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 24.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Arbeiderswoning

  • Is deel van
    Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vredestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15396 (Geraadpleegd op )