Geografisch thema

Wetstraat (Waregem)

ID
15399
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15399

Beschrijving

Straat ten westen van het centrum van Waregem, lopend van het kruispunt van de Tapuitstraat/ Kruiskensstraat/ Waterstraat naar de grens met Desselgem, waar de straat met dezelfde benaming verder loopt. De straatnaam is afgeleid van een eind 19de-eeuwse herberg zogenaamd "De Wet", gelegen op de hoek met de Kwadestraat in Desselgem.

Eerste weergave van het straatdeeltje op Waregems grondgebied op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757: ten noorden van de straat worden drie kleine sites afgebeeld en aan de zuidzijde twee grotere. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778) wordt het straatdeeltje in Waregem slechts weergegeven als een met bomen omzoomde weg, geen volwaardige straat; voorts enkele verspreid gelegen hoevesites. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) aangeduid als "Chemin n° 65" met uitleg "Chemin du cabaret Den Tap uyt à Desselghem" ofwel de "Walschhoekstraet". Op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut van 1874 wordt een deeltje van het eerste stuk van de straat als officieel/verhard ingekleurd. Sindsdien configuratie ongewijzigd. In de jaren 1920, bouw van een vlassite (zie nummer 128).

Thans landelijke straat met kronkelend verloop doorheen akkers en bewerkte gronden. Verspreide bebouwing, voornamelijk gericht op wonen, zie voormalige hoevesites nu aangepast tot woningen. Net vóór de grens met Desselgem, enkele kavels bebouwd sinds de tweede helft van de 20ste eeuw. De oudste hoevesite klimt op Waregems grondgebied op tot de 18de eeuw. Nummer 100, voormalige hoeve "Ter Molenkouter", vrij recent herbouwde en dieper gelegen hoeve waarvan de site opklimt tot de 18de eeuw - zie eerste weergave op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757 - en bestaat uit een toegangsdreef, poortgebouw, woonhuis, bijgebouw en bakhuis. Een beetje verderop staat tegen de bosrand een kapelletje, dat reeds op een Militair Cartografisch Instituut van 1874 wordt aangeduid. Vermoedelijk bewaarde, wit beschilderde constructie. Nummer 128, woonhuis met vlasschuur uit de jaren 1920-1930. Dwarse schuur met centrale vernieuwde poort en boven liggend beeldnisje; bedaking met golfplaten.

  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nummer 1938: Thienden Canton, Begint by den Cruyswegh den bosch van 't goet te Sinte Jans van noorden den herwegh ten westante vande Pyckstraete begrypende het goet te Coppenholle, de hofstede Carel Blauwblomme aende Pyckstraete, Gillis de Coninck, Gillis de Stoop ende den heer beton van Ingelmuster..., in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nummer 1938: Elfsten Canton, Begint aen het hofstedeken Sieur Adriaen François Cardon begrypende het hofstedeken Joannes Nachtergaele, Joannes Colpaert ende andere tot tegen Vijfve ende Desselghem numero 1299 synde 't leen Christiaen Ketele, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wetstraat (Waregem) [online], https://id.erfgoed.net/themas/15399 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.