Geografisch thema

Zuiderlaan

ID
15402
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15402

Beschrijving

Straat ten oosten en ten zuiden van het centrum van Waregem. De straat loopt in het verlengde van de Oosterlaan vanaf het kruispunt van de Churchilllaan en de Kruishoutemseweg en loopt naar de Westerlaan, ter hoogte van de Henri Lebbestraat. De straat en aangelegd in de jaren 1980 en vormt samen met de Noorderlaan, Oosterlaan en Westerlaan een deel van de ringlaan (R35) rondom het stadscentrum van Waregem. De straatnaam verwijst dan ook naar zijn ligging ten opzichte van het centrum.

Vandaag drukke, brede baan met middenberm en geasfalteerd wegdek. Ter hoogte van de Hippodroomstraat loopt de Zuiderlaan over de ingekokerde Gaverbeek. Bebouwing met multiple functies. Enerzijds locatie van kleinere kantoorgebouwen en grotere complexen zoals de Expohal van Waregem (nummer 20), gebouwd in 2006, en enkele supermarkten. Anderzijds woonfunctie in verschillende vormen. Woonwijk uit de jaren 1980, namelijk het "Spei" (zie Churchilllaan), getypeerd door het voorkomen van eengezinswoningen in omliggende tuin. Op de hoek met de Henri Lebbestraat, nieuwbouwwoonproject "Avalon" met appartementen in opbouw, ontworpen door architect Frank Delmulle (Ideeël architectenbureau). Imposant appartementsgebouw aan de Holstraat, vermoedelijk daterend uit het laatste kwart van de 20ste eeuw. Daarnaast dominerende aanwezigheid van het gemeentelijke sportcentrum, aangelegd op voormalig meersengebied rond de Gaverbeek, zogenaamd de "Keukelmeersen" (zie Schakelstraat), vanaf de jaren 1953; paardenrenbaan, zogenaamd de "Gaverbeekhippodroom" (zie Holstraat nummer 99). Zorgfunctie zie locatie van R.V.T. "d'Hagewinde" (nummer 51), gebouwd in 1952-1954 als tweede moederhuis van Waregem (het eerste was gelegen achter de gebouwen van het voormalige "Hospice Saint Joseph" aan de Holstraat nummer 50) en later omgevormd tot rust- en verzorgingstehuis; zijvleugels van het thans leegstaande bejaardentehuis het "Ware Heem" uit het begin van de jaren 1960; flatgebouw met serviceflats zogenaamd "De varent", gelegen op de hoek met de Schakelstraat en ontworpen in 2002 door het architectenbureau Luytens & Lens uit Wilrijk. Bruin bakstenen gebouw bestaande uit verspringende volumes en verlevendigd door de groen, glazen balkonleuningen; het gebouw is via een arduinen sokkel verbonden met twee andere, nabijgelegen gebouwen met dergelijke zorgfunctie. Educatieve activiteiten, zie schoolgebouwen van Gemeenteschool Guido Gezelle nummers 20-22.

De enige historische bebouwing betreft het omwalde begin 20ste-eeuwse "Kasteel van Potegem" (nummer 54), gelegen op de hoek met de Holstraat, dat vermoedelijk nog een oudere kern bewaart.

  • NOLF M., Van moederhuis "Maria's bezoeking" tot materniteit in de klinek "O.L.Vrouw van Lourdes", in De Gavergids, jg. 8, 2001, nummer 1, p. 20-29.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Kasteel van Potegem

  • Is deel van
    Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zuiderlaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/15402 (Geraadpleegd op )