Geografisch thema

Kasteelstraat

ID
15410
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15410

Beschrijving

Rechte straat die vanaf de Provinciaal Domeinstraat noordwaarts loopt om verbinding te geven met de Hazestraat en de Brugsebaan op grondgebied Pittem. Vormt over een klein noordelijk deel de grens met Pittem. Ten zuiden verlengd door een dreef die verbinding geeft met de Bloemgatstraat. De straat wordt weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) als noordelijke weg uitlopend uit het Ardooieveld. Vanaf het eind van de 18de eeuw maakt de weg deel uit van het drevenpatroon van het kasteeldomein de Jonghe d'Ardoye. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) wordt de weg vermeld als "Kasteel straet" en omschreven als "Chemin du Cabaret dit Braembosch (Pitthem) à celui dit: het Blomgat". Ook de zuidelijke dreef en een deel van de Bloemgatstraat behoorde tot dit tracé. De straat wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) nog aangeduid als aardeweg.

In 1773 koopt de Gentse burggraaf Theodoor de Jonghe de heerlijkheid Ardooie en het veldgebied in de zuidoosthoek van de parochie aan. Hij laat de meeste vijvers droogleggen en de heidegronden omploegen en bebossen, waarna hij er in 1780-1781 op het grondgebied van Ardooie een kasteel laat optrekken in een domein met dreef, park en natuurlijke vijver, het zogenaamd kasteel de Jonghe d'Ardoye. In 1982 wordt het Provinciaal domein 't Veld voor publiek opengesteld. Het voormalige kasteelpark vormt een natuur- en bosgebied van 44,3 hectare. Het kasteel blijft privé-eigendom.

Landelijke weg met voornamelijk agrarische functie en verspreide hoevebebouwing. Zuidelijk deel met residentiële functie, vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van kasteel en voormalig kasteelpark. Noordelijk straatdeel met sporadische bebouwing, voornamelijk met nieuwe of verbouwde landbouwbedrijven.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg - Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
 • Ardooieveld wandelroute, brochure, Sint-Michiels, 2004.
 • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.
 • Het Provinciaal domein 't Veld te Ardooie, in Mandeldal, vol. 8, 1983, p. 133-135.
 • MAERTENS M., Biotoopstudie van het Provinciaal Domein 't Veld te Ardooie (West-Vlaanderen), onuitgegeven nota, 1987.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Kasteel van Ardooie

 • Omvat
  Provinciaal Domein 't Veld

 • Omvat
  Veldkruis

 • Is deel van
  Ardooie


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteelstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15410 (Geraadpleegd op 25-01-2021)