Geografisch thema

Kleine Boterweg

ID
15430
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15430

Beschrijving

Landelijke weg met kronkelend tracé, die vanaf de Boterstraat (noord) naar de Meulebeeksestraat (zuid) loopt. In de 18de eeuw is een stuk van het huidige wegtracé nog niet voltooid. De Ferrariskaart (1770-1778) toont het noordelijke straatdeel met verspreide hoevebebouwing, zuidoostwaarts doorlopend (Sterrestraat). Een stuk van het huidig tracé was in gebruik als beboomde erfoprit naar hoeve nummer 6. Enkele honderden meter zuidwaarts liep opnieuw een dreef in het verlengde. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) wordt de weg vermeld als "Kleinen Boterweg" en omschreven als "Chemin de celui dit: Boterweg aux Avenues dites: de Sterre". Ter hoogte van de 90°-bocht in het noordelijke straatdeel liep een zijstraat door tot op de huidige Hazestraat, om aldaar zuidwaarts te leiden tot aan "de Sterre". Deze zijstraat wordt "Sterrestraat" genoemd en omschreven als "Chemin de la ferme dite: Afgebrande hofstede aux drèves privées dites: de Sterre". De Sterre was een stervormig drevenpatroon dat zich ten noorden van het kasteel van Ardooie, aan de noordzijde van de Meulebeeksestraat bevond. De "Afgebrande Hofstede" bevond zich aan de noordzijde van de T-splitsing. Op de hoek met de Patrijzenstraat bevond zich een samenstel van drie kortwoonsten (verdwenen). De Kleine Boterweg wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) nog aangeduid als aardeweg.

Woon- en agrarische functie. Verspreide landelijke bebouwing, reeds grotendeels voorkomend op de Ferrariskaart (1770-1778). Onder meer nummer 6, verbouwd ouder woonhuis, met nieuwere loodsen en stalgebouwen rondom verhard erf. Weergegeven op Ferraris en op de Atlas der Buurtwegen (1846) als twee parallelle volumes en een derde bijgebouw, met woonhuis op de huidige plaats. De huidige Sterrebosstraat is nog niet aangelegd. Nummer 1, hoeve thans met nieuwe loodsen. Onduidelijke weergave op Ferrariskaart (1770-1778), wel reeds voorkomend op primitief kadasterplan (1817), in U-vormige constellatie rondom het erf. In de 19de eeuw eigendom van Ferdinand Roelandts, gekend ten kadaster als ontvanger uit Ingelmunster. In 1928 wordt een nieuw woonhuis gebouwd, voor toenmalig eigenaar landbouwer A. Vandewaetere. Ouder woonhuis met stal, in roodbakstenen éénlaagsbouw van zeven woon- en drie staltraveeën onder vernieuwd pannen zadeldak. Vernieuwde zwartbakstenen plint. Rechthoekige muuropeningen onder betonlateien (nieuw schrijnwerk). Gebruik van witte baksteen in horizontale gevelbanden en alternerend in het baksteenfries en tussen de lateien.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1928/49.
  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron: SANTY P. & BOONE B., met medewerking van CALLAERT G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie, deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Boone, Benjamin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Cichorei-ast

  • Is deel van
    Ardooie


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kleine Boterweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/15430 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.