Geografisch thema

Knijffelingstraat (Ardooie)

ID
15431
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15431

Beschrijving

Landelijke straat met licht gebogen verloop die vanaf de Oude Lichterveldsestraat noordoostwaarts in de richting van Koolskamp loopt, om aldaar onder dezelfde naam verbinding te geven op de Lichterveldsestraat. Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt de weg nog niet volledig weergegeven, het westelijke deel tot aan de Roobeek en het gedeelte vanaf het kruispunt met de Elslanderstraat geven nog geen verbinding. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) wordt de weg vermeld als "Knyffelinckstraet" en omschreven als "Chemin de la ferme De Coninck à la ferme Depeyper par la ferme Vervacke". Wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) al voor het westelijke stuk aangeduid als grind- of tarmacweg, voor het overige deel nog als aardeweg. Het westelijke straatdeel flankeert en kruist de Roobeek.

Het "knyfelyncstraetgin" komt al voor in een renteboek van Ayshove uit 1566, de "knijfelinghe" wordt er vermeld als een stuk land, zie De Flou.

Landelijke weg met voornamelijk agrarische functie. Verspreide landelijke bebouwing. In de 18de eeuw is de straat nog onbebouwd, zie Ferrariskaart (1770-1778). In het midden van de 19de eeuw is nog steeds vrijwel geen bebouwing weergegeven, behoudens de "Ferme Vervacke" (nummer 3), vermoedelijk uit 1818. Op de Atlas der Buurtwegen weergegeven als twee parallelle volumes met woonhuis en schuur op huidige plaats. Thans met vernieuwde hoevegebouwen. Aan de noordzijde van het verharde erf een vernieuwd boerenhuis, met nieuw gevelparement en muuropeningen, oudere kern bewaard, onder meer kelder met tongewelf. Aan de straatzijde het voormalige schuurvolume, in rode baksteenbouw onder zadeldak in mechanische pannen. De oorspronkelijke schuur was naar verluidt gedateerd 1818. Nieuw ingebrachte stalvensters aan straatzijde, rechthoekige muuropeningen aan erfzijde. Oostelijk deel als voormalig wagenhuis, westelijk deel later bijgebouwd. Nummer 2, woning uit circa het eerste kwart van de 20ste eeuw. Donkerrode baksteenbouw van drie traveeën onder zadeldak in zwartgeglazuurde mechanische pannen (nok parallel met straat). Muizentand. Verlaagde muuropeningen. Nummer 4, eenlaagsbouw met vernieuwde voorgevel.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel VIII, Brugge, 1928, kolom 44.
  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Knijffelingstraat (Ardooie) [online] https://id.erfgoed.net/themas/15431 (Geraadpleegd op 20-06-2021)