Geografisch thema

Knollingstraat

ID
15432
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15432

Beschrijving

Landelijke straat met bochtig verloop die voor een groot stuk langsheen de autosnelweg A17/E403 loopt en de verbinding vormt tussen de Roeselaarsestraat en de Scheidstraat/ Izegemseaardeweg (Roeselare). Wegtracé op de Ferrariskaart (1770-1778) bestaande uit drie straatdelen die op elkaar aansluiten, met kronkelend verloop (vrijwel niet te herkennen in huidig tracé). Op de Atlas der Buurtwegen (1846) maakt het noordelijke straatdeel samen met de huidige Gapaardstraat en Hoogbeverenstraat deel uit van het tracé van de toenmalige "Knollingstraet" dat de volledige gemeente van noord naar zuid doorsneed, omschreven als "Chemin de la ferme Fierens (Beveren) au lieu dit: Elstap, formant en partie la limite du territoire de Beveren". Het zuidelijke straatdeel dat de grens vormt met Roeselare maakt op de Atlas der Buurtwegen (1846) deel uit van de "Langestraet", omschreven als "Chemin de celui dit Iseghemstraet à la ferme de la Veuve Wulf par le lieu dit Elstap Kruys", dit oorspronkelijke tracé van de Langestraat is onderbroken bij de aanleg van de autosnelweg in de jaren 1970. Dit Elstapkruis lag op het kruispunt van deze twee wegen, ter hoogte van de autosnelweg (zie Elstapstraat). Wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) aangeduid als grind- of tarmacweg. Het centrale deel van het tracé werd aangepast na aanleg van de autosnelweg in de jaren 1970-1980.

Het toponiem "Cnollinckstraete" wordt al vermeld in een archiefdocument uit 1645, zie De Flou. De straat was gekend als belangrijkste verbinding tussen Izegem en Lichtervelde.

Na de bevrijding in 1944 zou in de straat een kapelletje zijn opgericht, een boomkapel vastgemaakt aan een linde (niet gelokaliseerd).

Landelijke weg met voornamelijk woon- en agrarische functie. Verspreide landelijke bebouwing, sites vaak teruggaand tot de 18de eeuw, zie Ferrariskaart (1770-1778). Onder meer al bebouwing voorkomend op nummer 20, op het primitief kadasterplan (1817) voorkomend als kleine woning met bijgebouw, ten westen bij een hoeve gelegen. De Atlas der Buurtwegen (1846) vermeldt op deze plaats: "lieu dit: Elstapkruis". Boerenhuis vernieuwd rond 1892. Schuur-stal niet als huidig volume geregistreerd bij kadaster, vermoedelijk uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw. Thans bestaande uit losstaande gebouwen in L-vormige constellatie rond begraasd erf, toegankelijk via ijzeren buishek tussen betonpijlers. Aan de noordzijde het boerenhuis met stal onder zadeldak in mechanische pannen en golfplaten; woongedeelte van drie traveeën met gecementeerde erfgevel, westelijk staldeel met rechthoekige stalvensters. Haaks roodbakstenen schuur-stalvolume onder zadeldak in mechanische pannen. Aan de erfzijde met getoogde muuropeningen, onder meer tweeledige staldeuren; noordelijke schuurpoort met klinket en wagenhuisopening onder houten latei. Noordelijke aanbouw van varkensstalletjes onder lessenaardak.

Nummer 8 in het laatste kwart van de 18de eeuw (Ferrariskaart, 1770-1778) bestaande uit twee volumes in L-vormige constellatie, op de Atlas der Buurtwegen (1846) als twee parallelle volumes. Thans gerenoveerd eenlaagsvolume onder pannen zadeldak, straatgevel met mijtervormige kapelnis met zwartbakstenen omlijsting, rechthoekige muuropeningen onder betonlateien, zijgevel met vlechtingen.

Nummer 28 op de Ferrariskaart (1770-1778) en het primitief kadasterplan (1817) voorkomend als twee volumes in de huidige L-vormige constellatie. Verbouwd rond het einde van de 19de eeuw. Thans een gerenoveerde landelijke eenlaagse woning onder zadeldak; nieuw schrijnwerk; ijzeren hek.

Uit de tweede helft van de 19de of het begin van de 20ste eeuw: nummer 11, gerenoveerd éénlaagsvolume, zadeldak, betonlateien.

Nabij het kruispunt met de Roeselaarsestraat en in het zuidelijk straatdeel diverse vrijstaande woningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1897/14.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel VIII, Brugge, 1928, kolommen 40-41.
  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron: SANTY P. & BOONE B., met medewerking van CALLAERT G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie, deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Boone, Benjamin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve

  • Is deel van
    Ardooie


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Knollingstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15432 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.