Geografisch thema

Lampernissestraat

ID: 15437   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15437

Beschrijving

Landelijke straat met bochtig verloop die aan de noordzijde van de spoorweg de Stationsstraat ten oosten verbindt met de Elslanderstraat te westen. Als huidig tracé reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778), aansluitend op de toenmalige loop van de huidige Stationsstraat. Wordt op de Atlas der Buurtwegen (1846) vermeld als een stuk van het tracé van "chemin no.43", een traject dat vanaf de Pittemsestraat noordwaarts naar Koolskamp loopt, over de "Bergstraet" (huidige Melkerijstraat-Hogeschuurstraat) en de "Lampernisstraet" (huidige Lampernissestraat-Elslanderstraat), omschreven als "Chemin de la maison Vinckier à la ferme Vervacke par la ferme Vandenghinste". Wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) nog aangeduid als aardeweg.

Het "Lampernesse Straetken" wordt al vermeld in de ommeloper van Ardooie uit 1688, afgeleid van het toponiem "Lampernissen", benaming voor de meersen die zich aldaar bevonden.

Landelijke straat met voornamelijk agrarische functie. Verspreide hoevebebouwing minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, al weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Onder meer nummer 2 afgebeeld als hoeve in U-vormige constellatie, later ook aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1846) in L-vormige opstelling met vermelding "Ferme Vandeghinste". De gronden van de hoeve zijn in het begin van de 21ste eeuw verkaveld voor de bouw van nieuwbouwwoningen. Resterend achterliggend stalletje en verbouwd boerenhuis. Nummer 3, weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1846) als L-vormige constellatie. Thans met nieuw woonhuis. Oudere witgeschilderde stal onder zadeldak in Vlaamse pannen, met aandak. Rechte muuropeningen. Nummer 8, thans nieuw woonhuis en nutsgebouwen.

Aangevuld met nieuwbouw uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Nummer 10, tientallen evenwijdige varkensstalvleugels. Nummers 12 en 14, nieuwe woningen. Recente eengezinswoningen nabij de Stationsstraat.

Semi-industriële activiteit in het begin van de straat: witgeschilderde bakstenen bedrijfsgebouwen (derde kwart 20ste eeuw) van het bedrijf ROB - Louage & Wisselinck, gespecialiseerd in deur- en poortbeslag.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel IX, Brugge, 1929, kolommen 75-77.
 • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Is deel van
  Ardooie

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lampernissestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15437 (Geraadpleegd op 17-01-2021)