Geografisch thema

Leenbosstraat

ID
15439
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15439

Beschrijving

Landelijke straat die het kruispunt van Wezestraat-Vernagelingstraat-Zandbergstraat verbindt met de oostelijker gelegen Bloemgatstraat, de grens met Meulebeke. De weg wordt weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778), waarbij het meest oostelijke straatdeel door bosgebied leidt. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) weergegeven als "Leenboschstraet" en omschreven als "Chemin du bois dit: Leenbosch à la ferme dite: De Weeze". Het westelijke straatdeel wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) al aangeduid als grind- of tarmacweg, het oostelijke deel vanaf de Bosstraat als aardeweg.

Genoemd naar het "Leenbosch", aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1846) als bosgebied ten noorden van het kruispunt met de Bloemgatstraat, ten zuiden van het Ardooieveld.

De hoeve "De Weeze" was gelegen op het kruispunt met de Wezestraat, zie Atlas der Buurtwegen (1846), thans Wezestraat nummer 61. De buurt wordt op kadastrale mutatieschetsen ook "Weezehoek" genoemd.

Landelijke weg met woon- en agrarische functie. Reeds op de Ferrariskaart (1770-1778) komt verspreide bebouwing voor, voornamelijk aan de noordzijde van de straat. Nummer 9, hoeve reeds weergegeven in U-vormige constellatie op de Ferrariskaart (1770-1778), thans bestaande uit 20ste-eeuwse bakstenen hoevegebouwen in U-vormige opstelling rond verhard erf. Ten noorden het woonhuis uit het midden van de 20ste eeuw van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak in bruingeglazuurde mechanische pannen; oranjegeel gevelparement, vooruitspringend middenrisaliet oplopend in puntgevel met rechthoekige gevelnis; rechthoekige muuropeningen met bewaard houtwerk. Aan de oostzijde de schuur onder pannen zadeldak, met rechte muuropeningen onder witgeschilderde betonlateien. Ten westen een stal met getoogde deuren en kleine stalvensters, rondbogige toiletdeur en zolderluik. Thans vrij veel nieuwbouw of vernieuwde bebouwing, al dan niet op oudere sites. Onder meer vernieuwde woningen op nummer 2 (éénlaags) en nummer 14 op plaatsen reeds bebouwd weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1846). Nummers 6, 8 en 16, nieuwbouw op oudere sites, zie Atlas der Buurtwegen (1846). Zo ook bij nummers 17-19-21, rijbebouwing uit derde kwart 20ste eeuw, nummer 21 vernieuwd in de jaren 1980. Nummer 15, café 't Veldkruis. Opgetrokken in 1907 in opdracht van brouwer Cyriel Vanden Bussche (zie Marktplein). Donkerrode baksteenbouw van vier traveeën + afgeschuinde deurtravee onder half mansardedak in mechanische pannen (nok parallel met straat). Nieuwe kroonlijst. Getrapte baksteenfries. Verlaagde muuropeningen met vernieuwd houtwerk en arduinen dorpels.

Overige bebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Resterende vlasschuur bij nummer 5.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1908/17.
  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Hoeve 't Ganzenerf

  • Is deel van
    Ardooie


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Leenbosstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15439 (Geraadpleegd op )