Geografisch thema

Mezenstraat

ID: 15448   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15448

Beschrijving

Korte straat als doodlopende zijstraat van de Tasschestraat. Onderdeel van de wijk De Tassche. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) voorkomend, onbenoemd en onbebouwd.

In 1976 wordt een openbare aanbesteding gedaan tot het bouwen van 70 sociale woningen door de Roeselaarse sociale huisvestingsmaatschappij "De Mandel" op De Tassche, kaderend in de toenmalige trend om in perifere gebieden van steden en gemeenten landbouwgronden te verkavelen om rustiger, ruimer en gezonder te gaan wonen. In 1978 worden opnieuw zes eengezinswoningen en twaalf bejaardenhuisjes (onder meer in de Mezenstraat) aanbesteed. In 1980 worden opnieuw 26 woningen aanbesteed.

Aan de westzijde eenheidsbebouwing van twee bouwlagen in lichtbruine en rode baksteenbouw onder stompe zadeldaken in zwarte mechanische pannen. Aan de oostzijde clusters bejaardenwoningen, in rode baksteenbouw van een bouwlaag onder stompe zadeldaken in mechanische pannen, schuin geplaatst en verspringend ten opzichte van de rooilijn.


Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mezenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15448 (Geraadpleegd op 19-01-2021)