Geografisch thema

Muizeputweg

ID
15453
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15453

Beschrijving

Landelijke straat met L-vormig tracé die de Wezestraat verbindt met de noordelijker gelegen Tombrugstraat. Het noordelijke straatdeel versmalt en is voor een stuk ingenomen door het naastgelegen bedrijf (Tombrugstraat). Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt het noord-zuid tracé weergegeven als landwegel, het oost-west tracé als beboomde erfoprit. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) maakt het noord-zuid lopende straatdeel deel uit van de toenmalige "Muyzeputweg", omschreven als "Sentier d' Ardoye à la ferme Buysse-Laga". Deze landwegel volgde grosso modo vanaf de Brugstraat het beekdal van de Roobeek en kruist de Tombrugstraat om uiteindelijk uit de komen op de huidige Cijnsmolenstraat. Het oost-west tracé wordt niet weergegeven.

De straat wordt niet weergegeven op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960).

Het toponiem "Muyseput" komt voor in het landboek van Ardooie uit 1778, als bosgebied gelegen aan de westzijde van de Muizeputweg, op de oever van de Roobeek.

Landelijke straat met woon- en agrarische functie. Verspreide landelijke bebouwing. Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt het noord-zuid tracé nog nagenoeg onbebouwd weergegeven, behoudens een volume op de hoek met de Tombrugstraat en weergave van een kleine hoeve op nummer 14, thans vervangen door nieuwbouw. Het oost-west tracé omvat verspreide bebouwing, voornamelijk ten noorden van het straatdeel, onder meer nummer 4, thans vervangen door nieuwbouw.

Nummer 3 weergegeven op Atlas der Buurtwegen (1846) als landarbeiderswoning, thans met nieuw woonhuis en oudere witgekalkte bijgebouwtjes onder pannen zadeldaken, met gewijzigde muuropeningen. Onder meer het restant van de oudere woning met sleepdak en noordelijk bolkozijn. Nummer 17, nog niet voorkomend op Atlas der Buurtwegen (1846), voormalige hoeve in L-vormige constellatie met vernieuwd woonhuis, oudere zijgevel met gedichte oculus (zwarte baksteenomlijsting). Haakse schuur in rode baksteenbouw onder zadeldak in mechanische pannen, ijzeren schuurpoort, dichtgemetselde asemgaten, wagenhuis onder I-profiel. Afgesloten van de straat door meidoornhaag. Overige bebouwing voornamelijk vrijstaande woningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw, soms op oudere site.

  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Muizeputweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/15453 (Geraadpleegd op 06-03-2021)