Geografisch thema

Oliekouterstraat

ID
15456
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15456

Beschrijving

Korte straat met bochtig tracé, die van de Vlasbloemstraat naar de Roeselaarsestraat loopt, sedert de jaren 1970-1980 op het uiterst zuidoostelijke straatdeel onderbroken door de oprit richting A17/E403. De straat komt reeds met het huidig tracé voor op de Ferrariskaart (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (1846) samen met de huidige Leen-ter Hellenstraat deel uitmakend van de: "Licht ter hellen straet" en omschreven als "Chemin de la ferme Jean Delie au chemin dit: Knollingstraet par la ferme Depreetere". De "ferme Jean Delie" bevond zich op de hoek van het kruispunt met de Roeselaarsestraat (nr. 44). De "ferme Depreetere" is de huidige Leen-ter Hellenstraat nummer 1. De straat wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) nog aangeduid als aardeweg, in de jaren 1970 aan de zuidzijde onderbroken door de oprit van de autosnelweg.

Straat genoemd naar de "Oliekouters", vermeld door De Flou als stukken land te Ardooie. Het toponiem wordt voor het eerst vermeld in 1580 als "olycouter", een bron uit 1771 vermeldt "wat suyt west van de kercke op de soo genaemde oliecoutters daer voortijds den oliemolen te staene plach". Mogelijk bevond zich in de eerste helft van de 18de eeuw een oliemolen in de buurt.

Straat met voornamelijk woon- en agrarische functie. Verspreide landelijke bebouwing weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Nummers 8-10 reeds weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1846) als samenstel van twee woningen, in de loop van de 20ste eeuw vernieuwd: Nummer 8, eenlaagswoning uit het interbellum, in rode baksteenbouw onder zadeldak in mechanische pannen. Gele baksteenbanden, aflijnend baksteenfries. Rechthoekige muuropeningen onder betonlateien, vernieuwd schrijnwerk, nieuwe natuurstenen onderdorpels en gecementeerde plint, nieuwe kroonlijst. Nummer 10 herbouwd in het derde kwart van de 20ste eeuw. Voorts enkele eenlaagswoningen, vernieuwd in de tweede helft van de 20ste eeuw, onder meer nummers 4 en 6 in geschiedenis teruggaand tot het tweede kwart van de 19de eeuw, zie voorkomen op de Atlas der Buurtwegen (1846); aangevuld met nieuwe vrijstaande woningen in tuin.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XI, Brugge, 1930, kolom 749.
  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties

  • Omvat
    Hoeve met losse bestanddelen

  • Is deel van
    Ardooie


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oliekouterstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15456 (Geraadpleegd op 06-03-2021)