Geografisch thema

Ommegangstraat

ID: 15458   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15458

Beschrijving

Korte straat die de verbinding maakt tussen de Brabantstraat en de Oude Lichterveldsestraat. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) weergegeven als "Mer Fluysestraet" en omschreven als "Chemin de la Maison dite Merfluyse au hameau de Hoog-Beveren", de weg is nog onbebouwd. Wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) nog aangeduid als aardeweg.

Genoemd naar de oude Passie-Ommegang, gesticht in 1624 door de Ardooise pastoor Philips Carel Van Innis. Deze kruisweg van 20 staties, met begin en einde in de kerk van Ardooie, doorkruiste de volledige parochie, volgens de 17de-eeuwse interpretatie van de Bijbelse afstanden te Jeruzalem (zie Stationsstraat). Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt de weg weergegeven als dreef, waarlangs zich niet minder dan vier staties bevonden, met een vijfde statie langsheen de Oude Lichterveldsestraat.

Volgens De Flou wordt reeds een "ommeganck straete" vermeld in 1718.

Straat enkel bebouwd aan de zuidzijde, met woonfunctie: voornamelijk vrijstaande woning in tuin, uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch ArtesiĆ«, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XI, Brugge, 1930, kolom 767.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ommegangstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15458 (Geraadpleegd op 19-01-2021)