Geografisch thema

Processiestraat

ID
15471
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15471

Beschrijving

Rechte straat die vanaf de Brugsebaan ter hoogte van Rijsselende de noordoostelijke gemeentegrens vormt van Ardooie met Pittem, en verderloopt op Pittems en Koolskamps grondgebied om aldaar aansluiting te geven op de Tieltsestraat. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) reeds vermeld als "Processiestraet" en omschreven als "Chemin du cabaret dit: Ryssel-ende au lieu dit Veldackerwijk formant la limite de Pitthem". De straat wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) nog aangeduid als aardeweg.

De Flou citeert het "processiestraetkin byder boonhoghe" in een leenregister uit 1502. Deze oude grensweg zou naar verluidt samen met de Pompoenstraat (Koolskamp) deel uitgemaakt hebben van het oude tracé Brugge-Kortrijk.

Landelijke straat met agrarische en woonfunctie. Reeds verspreide landelijke bebouwing voorkomend op de Ferrariskaart (1770-1778). Enkele woningen opklimmend tot het midden van de 19de eeuw, zie voorkomen op de Atlas der Buurtwegen (1846). Onder meer nummer 21, witgekalkte eenlaagsbouw onder pannen zadeldak, vernieuwde muuropeningen. Nummers 3-5, in het midden van de 19de eeuw weergegeven als driewoonst, thans nummer 5 uit het derde kwart van de 20ste eeuw; nummer 3, ouder volume, eenlaags onder pannen zadeldak, met gecementeerde gevel met gewijzigde muuropeningen en aanbouwen.

Overige bebouwing voornamelijk vrijstaande woningen uit het laatste kwart van de 20ste eeuw, soms op oudere site.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XIII, Brugge, 1932, kolommen 33-34.
  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Processiestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15471 (Geraadpleegd op 24-06-2021)